Případný pracovní úraz na služební cestě podniknuté bez vědomí zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak se pohlíží na pracovní úraz zaměstnance při jízdě dopravním prostředkem v osobním vlastnictví (auto, kolo) v případě, že zaměstnanec sice jedná ve prospěch zaměstnavatele (jízda na údržbu, pracovní schůzku), ale zároveň bez jeho vědomí. Byl by rozdíl v případě, že se tak děje s vědomím zaměstnavatele (např. ostatní spoluzaměstnanci potvrdí, že se jedná o pravidlo)?

Obecně platí, pokud zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu, tak podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel – viz § 153 zákoníku práce (ZP). Za zaměstnavatele samozřejmě v těchto případech jedná příslušný vedoucí zaměstnanec. Proto samozřejmě vedoucí, když posílá zaměstnance na pracovní schůzku nebo aby někde provedl nějakou údržbu, tak asi ví, jestli půjde pěšky nebo jak se tam bude dopravovat. Jsou regiony, kde zaměstnanci běžně jezdí i do práce na kolech, takže ani kolo bych nevylučovala. Pokud ale používá zaměstnanec vlastní automobil, tak by to měl zaměstnavatel vědět, to je důležité i pro proplácení cestovních náhrad. Zaměstnavatel by si měl ověřit, jestli je auto pojištěné apod.

Z těch všech důvodů dovozuji, že zaměstnavatel nemůže říci, že nevěděl, jak se bude zaměstnanec na pracovní cestě dopravovat. To by pak byla odpovědnost vedoucího, který dotyčného zaměstnance vyslal na pracovní cestu. Podle § 101 ZP je péče o BOZP uložená zaměstnavateli nedílnou součástí plnění pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.

Autor článku: 

Komentáře

Svého času se považovalo za

21.03.2016 - 02:02 Radoslav Vlasák
Svého času se považovalo za dost důležité (zejména vzhledem k případnému pracovnímu úrazu na pracovní cestě a k související náhradě škody), zda zaměstnavatel přímo zakázal použití vlastního automobilu, a to právě s ohledem na zajištění BOZP (např. při krajně nepříznivých povětrnostních podmínkách, při předpokládané značné únavě zaměstnance po výkonu práce apod.). Také bylo bráno v potaz, zda zaměstnanec ve vyúčtování cestovného nárokuje úhradu za použití vlastního vozidla nebo vykazuje pouze cenu jízdného veřejným dopravním prostředkem, byť pracovní cestu podnikl vlastním automobilem.

Odborně správná odpověď.

22.03.2016 - 22:57 Zdenek Šenk
Protože paní Dandová ani na první, ani na druhou otázku uvedenou v dotazu neodpověděla, pokusím se o zpracování odpovědi sám. Otázka: Jak se pohlíží na pracovní úraz zaměstnance při jízdě dopravním prostředkem v osobním vlastnictví (auto, kolo) v případě, že zaměstnanec sice jedná ve prospěch zaměstnavatele (jízda na údržbu, pracovní schůzku), ale zároveň bez jeho vědomí. Odpověď: Souhlas organizace s použitím vlastního vozidla zaměstnancem má význam jen pro určení výše cestovních náhrad. Úkony souvisící s plněním pracovních úkolů nejsou podmíněny kvalifikovaným souhlasem organizace. Zda o takový úkon jde, lze dovodit pouze ze skutkových zjištění, tzn. zda zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou plní pracovní úkoly anebo provádí úkony souvisící s výkonem práce, které jsou předmětem pracovní cesty. Kvalifikovaný souhlas organizace s použitím vlastního motorového vozidla zaměstnancem je podmínkou jen pro vznik nároku na cestovní náhrady. Na základě shora uvedeného je zřejmé, že při splnění uvedených podmínek (především práce zaměstnance pro zaměstnavatele) musí být případný úraz zaměstnance posouzen jako úraz pracovní. Otázka: Byl by rozdíl v případě, že se tak děje s vědomím zaměstnavatele (např. ostatní spoluzaměstnanci potvrdí, že se jedná o pravidlo)? Odpověď: Pokud by se jednalo o úkon během práce obvyklý (zaběhnutý způsob a nebo se jedná o pravidlo) tak, musí být případný úraz zaměstnance posouzen jako úraz pracovní. Závěr: Ustanovení o cestovních náhradách (§ 153 ZP) na posuzování pracovních úrazu vůbec nedopadá. Podobně jako pojištění soukromého vozidla zaměstnance nemá s problematikou pracovních úrazů žádnou souvislost.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail