Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2022 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto přílohu zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Příloha je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022 včetně tabulkové části v příloze.

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

 
8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1. Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2022 evidováno v třídě CZ-ISCO č. 72 „kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech“, a to 4 886 případů. Z nichž nejvíce zastoupená byla pak skupina č. 722 „kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci“, která vykázala 2 597 případů. V hlavní třídě č. 8 „obsluha strojů a zařízení, montéři“ (10 255 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 834 „obsluha pojízdných zařízení“, kde došlo ke 2 205 případům. V hlavní třídě č. 9 (neboli třídy 90-96) „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (5 129 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 932 „pomocní pracovníci ve výrobě“, kde došlo k 1 979 případům. U 2 434 případů nebylo zaměstnání známo. Počty případů za roky 2012–2018 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2 (hlavní třídy a třídy KZAM) a v tabulkách č. 8.1.3 a 8.1.4 hlavní třídy a třídy CZ-ISCO za roky 2019–2022. V tabulce č. 8.2 jsou pak uvedeny počty případů ve skupinách CZ-ISCO pouze v hlavních třídách č. 7, 8 a 9 za rok 2022.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 53. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku 4,4 % a jejich podíl se potom s rostoucím věkem stále zvětšoval. Ve věku 61 let zraněného zaměstnance tento podíl činil již 7,0 %. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech  předchozích.

8.2. Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2022 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“, a to celkem 15 431 případů. Na druhém místě byla „chůze“, kde bylo evidováno 7 421 případů. Na třetím místě to byla činnost „řezání“ s 1 212 případy a na čtvrtém místě činnost „opravy“ s 927 případy. Dohromady tyto čtyři činnosti zaznamenaly 24 991 případů, tj. 69,4 %.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ dominovaly (7 228 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (2 122 případů) a „ukládání“ (165 případů).

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ dominovaly (2 036 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (609 případů) a „ukládání“ (100 případů).

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ dominovaly (1 361 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (1 141 případů) a „ukládání“ (92 případů).

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 80,6 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2022 v místě úrazu „výrobní prostor atd.“, a to 12 338. Na druhém místě byla evidována „výroba, továrna, dílna“ s 2 648 případy. Na třetím místě to pak byl „prostor užívaný hlavně pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 2 523 případů. Tato tři místa úrazu dohromady činila 17 509 případů, tj. 48,6 % z celku. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • Zpracovatelský průmysl (C.) 12 076;
  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 627;
  • Doprava a skladování (H.) 945.

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 80,8 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení (elektronicky vyplňované formuláře)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail