Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto přílohu zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Příloha je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1. Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2021 evidováno v třídě CZ-ISCO č. 72 „kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech“, a to 5 292 případů. Z nichž nejvíce zastoupená byla pak skupina č. 722 „kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci“, která vykázala 2 707 případů. V hlavní třídě č. 8 „obsluha strojů a zařízení, montéři“ (10 558 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 833 „obsluha pojízdných zařízení“, kde došlo ke 2 388 případům. V hlavní třídě č. 9 „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (5 539 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 932 „pomocní pracovníci ve výrobě“, kde došlo k 2 099 případům. Počty případů za roky 2012–2018 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2 (hlavní třídy a třídy KZAM) a v tabulce č. 8.1.3 hlavní třídy a třídy CZ-ISCO za roky 2019–2021. V tabulce č. 8.2 jsou uvedeny případy ve skupinách CZ-ISCO pouze v hlavních třídách č. 7, 8 a 9 za rok 2021.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 60. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných  případů bylo v tomto věku 3,5 % a jejich podíl  se potom s rostoucím věkem stále zvětšoval. Ve věku 64 let zraněného zaměstnance tento podíl činil již 7,3 %. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2. Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2021 vykázáno při činnosti „zacházení,  manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“, a to celkem 13 697 případů. Na druhém místě byla „chůze“, kde bylo evidováno 7 220 případů. Na třetím místě to byla činnost „ukládání“ s 666 případy, a na čtvrtém místě činnost „řezání“ s 1 211 případy. Dohromady tyto čtyři činnosti zaznamenaly 23 794 případů, tj. 64,8 %.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde dominovaly činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“(6 178 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (2 175 případů) a „ukládání“ (701 případů).

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde dominovaly činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“(1 813 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (621 případů) a „ukládání“ (341 případů).

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde převládaly činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (1 278 případů). Další byla činnost „chůze“ (1 242 případů)  a „ukládání“ (341 případů).

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 82,1 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2021 v místě úrazu „výrobní prostor atd.“, a to 11 447. Na druhém místě byla evidována „výroba, továrna, dílna“ s 3 925 případy. Na třetím místě to pak byl „prostor užívaný hlavně pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 2 869 případů. Tato tři místa úrazu dohromady činila 18 241 případů, tj. 49,7 % z celku. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • Zpracovatelský průmysl (C.) 12 300
  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 760
  • Doprava a skladování (H.) 1 136

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 80,3 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail