Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto přílohu zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Příloha je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

5 ZDROJE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ROCE 2021

5 ZDROJE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ROCE 2021

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2021, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v databázi SÚIP a ČBÚ. Klasifikace zdrojů úrazů byla od roku 2011 provedena podle metodiky ESAW a z důvodu dodržení kontinuity časových řad sloučena do tvaru původního národního číselníku. Soubor dat z roku 2021 obsahoval data připravená z 36 7031 záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, které inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP2 a ČBÚ, z toho bylo 788 případů závažných (s hospitalizací nad 5 dní). Do přehledu smrtelných pracovních úrazů bylo zahrnuto 88 případů evidovaných jen SÚIP, neboť u ČBÚ v roce 2021 žádné případy nevznikly. Smrtelné pracovní úrazy nepodléhaly již od roku 2012 statistickému zjišťování (ČSÚ). V grafech č. 5.0, 5.1 a 5.2 je znázorněn podíl počtu pracovních úrazů (smrtelných, závažných a s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny) v základních skupinách zdrojů úrazu. V tabulkách č. 5.1.3 a 5.1.4 jsou uvedeny případy podle zdrojů úrazu v krajích ČR. Zdroje pracovních úrazů žen jsou uvedeny v kapitole č. 6.

5.1. Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 2021

Z grafů č. 5.1 a 5.0 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných:

Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti 33,7 %
Budovy, konstrukce, povrchy 28,8 %
Stroje a zařízení mobilní a stabilní 9,1 %

  • Budovy, konstrukce, povrchy 36,9 %
  • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti 14,7 %
  • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky 13,2 %

5.2. Zdroje smrtelných pracovních úrazů v roce 2021

Z grafu č. 5.2 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů:

  • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky 35,2 %
  • Ostatní zdroje a neuvedeno 16,0 %
  • Stroje a zařízení mobilní a stabilní 10,2 %

5.3. Nejčastější skupiny zdrojů úrazu podle závažnosti v letech 2012–2021

V letech 2012–2021 byla nejčastěji zastoupenou skupinou zdrojů pracovních úrazů:

s pracovní neschopností nad 3 dny

skupina „Materiály, předměty, výrobky, strojní součásti“

rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

podíl

34 %

34 %

34 %

33 %

34 %

34 %

32 %

30 %

31 %

34 %

závažných

skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“

rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

podíl

37 %

37 %

35 %

35 %

33 %

35 %

34 %

34 %

41 %

38 %

smrtelných

skupina „Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky“

rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

podíl

35 %

39 %

35 %

29 %

33 %

45 %

31 %

41 %

31 %

35 %

5.4. Podíl zdrojů úrazu na závažnosti pracovních úrazů v letech 2012–2021

Největší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností  nad  tři dny a zároveň nejmenší podíl na pracovních úrazech smrtelných.

Ruční nářadí měla podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2021

1

9,0 %

1,0 %

0,0 %

2020

10,0 %

6,5 %

0,0 %

2019

9,6 %

1,5 %

0,0 %

2018

9,2 %

1,4 %

0,0 %

2017

9,3 %

1,7 %

0,0 %

2016

9,2 %

2,2 %

0,0 %

2015

10,0 %

3,1 %

0,0 %

2014

10,2 %

2,2 %

0,0 %

2013

9,9 %

2,4 %

0,0 %

2012

10,1 %

1,6 %

0,0 %

Nejmenší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň největší podíl na pracovních úrazech smrtelných

Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky měly podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2021

3,4 %

13,2 %

35,3 %

2020

3,3 %

14,8 %

38,9 %

2019

3,4 %

14,1 %

34,7 %

2018

3,4 %

15,2 %

28,5 %

2017

3,4 %

14,4 %

34,7 %

2016

3,3 %

14,8 %

45,2 %

2015

3,4 %

14,1 %

31,1 %

2014

3,9 %

15,2 %

40,5 %

2013

4,7 %

15,7 %

31,0 %

2012

4,3 %

15,7 %

35,7 %

Menší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň větší podíl na pracovních úrazech závažných

Nebezpečné látky měly podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2021

2,5 %

5,1 %

6,8 %

2020

2,8 %

4,8 %

2,8 %

2019

2,8 %

5,3 %

2,1 %

2018

3,1 %

5,6 %

8,9 %

2017

3,1 %

5,3 %

4,2 %

2016

2,9 %

4,9 %

4,8 %

2015

2,9 %

5,3 %

7,6 %

2014

2,8 %

5,2 %

0,9 %

2013

2,9 %

4,2 %

6,2 %

2012

3,1 %

5,8 %

3,1 %

Vzájemným porovnáním grafů č. 5.0, 5.1 a 5.2 zjistíme, jak byly jednotlivé zdroje úrazu zastoupeny v pracovních úrazech různé závažnosti v roce 2021.

5.5. Vývoj zdrojů úrazu u pracovních úrazů v letech 2012–2021

V grafu č. 5.5.1 je znázorněn vývoj počtu závažných pracovních úrazů bazickými indexy podle zdrojů úrazu. Do roku 2010 činil počet těchto úrazů přibližně 1 000 za rok. V roce 2011 pak počty těchto případů dramaticky vzrostly (o 61 %). V následujících letech počet případů pozvolna klesal až na původních 1 000 případů za rok (2019). V dalších letech pokles pokračoval a v roce 2021 dosáhl historického minima, a to 788 případů. Tento trend je patrný u většiny zdrojů úrazu, výrazně se odchylují pouze zdroje Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování a také Ruční nářadí.

U pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny zaznamenaly bazické indexy v letech 2012–2021 pokles u všech zdrojů úrazu kromě zdroje Stroje a zařízení mobilní a stabilní. Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování zaznamenaly od roku 2012 extrémní nárůst indexu v roce 2018, a to až na hodnotu 176 %. Také Stroje a zařízení mobilní a stabilní zaznamenaly v posledních 10 letech vyšší hodnoty indexu, nejvyšší 128 % v roce 2014. K největšímu poklesu v těchto letech došlo u zdroje úrazu Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky, a to o 29 % (graf č. 5.5.2).

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail