Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Zdroj: 

Tuto studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020 včetně tabulkové části v příloze.

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1. Zranění zaměstnanci 

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2020 evidováno v třídě CZ-ISCO č. 72 „kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech“, a to 5 180 případů. Z nichž nejvíce zastoupená byla pak skupina č. 722 „kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci“, která vykázala 2 622 případů. V hlavní třídě č. 8 „obsluha strojů a zařízení, montéři“ (9 657 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 833 „řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají“, kde došlo ke 2 070 případům. V hlavní třídě č. 9 „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (4 331 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 932 „pomocní pracovníci ve výrobě“, kde došlo k 1 414 případům. Počty případů  za roky 2012–2018 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2, a to hlavní třídy a třídy KZAM,  a v tabulce č. 8.1.3 hlavní třídy a třídy CZ-ISCO za roky 2019 a 2020. V tabulce č. 8.2 jsou uvedeny případy ve vybraných skupinách CZ-ISCO z hlavních tříd č. 7, 8 a 9 za roky 2019 a 2020.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 62. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku 5,5 % a jejich podíl se potom s rostoucím věkem stále zvětšoval. Ve věku 75 let zraněného zaměstnance tento podíl činil již 50 %. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2. Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2020 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“, a to celkem 12 864 případů. Na prvním místě byla tato položka „blíže nespecifikovaná“ (11 302 případů) a na místě čtvrtém tato položka „ostatní“ (1 562 případů). Na druhém místě byla „chůze“, kde bylo evidováno 6 528 případů. Na třetím místě to byla činnost „ukládání“ s 1 714 případy a na pátém místě „řezání“ s 1 289 případy. Dohromady těchto pět činností zaznamenalo 22 395 případů, tj. 64,2 %. 

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní dohromady) dominovaly(6 000 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (2 009 případů) a „ukládání“ (768 případů). Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní dohromady) dominovaly (1 613 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (541 případů) a „ukládání“ (319 případů).

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní dohromady) dominovaly (1 262 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (1 095 případů) a „ukládání“ (251 případů).

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 79,5 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2020 v místě úrazu „výrobní prostor atd.“, a to 9 748. Na druhém místě byla evidována „výroba, továrna, dílna“ s 5 311 případy. Na třetím místě to pak byl „prostor užívaný hlavně pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 2 479 případů. Tato tři místa úrazu dohromady činila 17 538 případů, tj. 50,2 % z celku. 

Z toho jich připadlo na odvětví:

  •  Zpracovatelský průmysl (C.) 12 227
  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 509
  • Doprava a skladování (H.) 1 029

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 80,3 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail