Přezkoumání posudku o bolestném

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

O hodnocení bolestného podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. a o platnosti samotné vyhlášky zde bylo diskutováno již dostatečně. Můj dotaz směřuje k samotnému posudku o bolestném. Ve firmě provádí odškodnění pracovního úrazu komise. Může komise podat návrh na přezkoumání posudku o bolestném, jsou-li pochybnosti o správnosti bodového ohodnocení, nebo například při navýšení bodového hodnocení? Pokud ano, kdo takové přezkoumání provádí?

Za škodu při pracovním úrazu odpovídá zaměstnavatel postiženého zaměstnance. Tato odpovědnost zaměstnavatele je kryta zákonným pojištěním. Jestliže si zaměstnavatel pro posouzení odškodnění vytvoří komisi jako poradní orgán, je to jen na něm. Navenek ale musí vystupovat zaměstnavatel, který je pro tuto odpovědnost v postavení pojištěného. Pokud poradní orgán zaměstnavatele má pochybnosti o správnosti lékařského posudku o bodovém ohodnocení bolesti, může doporučit zaměstnavateli, aby podal návrh na přezkoumání posudku. Možnost přezkoumání posudku upravuje § 46 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle tohoto ustanovení může posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, do 10 pracovních dnů od dne prokazatelného předání posudku podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Při prokázání důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail