Převážení podlimitního množství nebezpečných látek

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme společnost zabývající se servisem zemědělské techniky. Na naše servisní zásahy vozíme oleje. Nemohu nikde najít, jaké množství můžeme vozit, abychom se drželi pravidel pro převážení podlimitního množství nebezpečných látek.

Silniční přeprava nebezpečných věcí je uskutečňována na základě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, která stanovuje povinnosti všech účastníků přepravy (viz Sdělení č. 23/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Tuto mezinárodní smlouvu naleznete například na stránkách www.zakonyprolidi.cz.

V některých případech je možné při přepravě nebezpečných věcí využít tzv. přepravu v podlimitním množství, kdy jsou použita pouze určitá ustanovení dohody ADR. Přeprava v podlimitním množství je uvedena v pododdíle 1.1.3.6 dohody ADR („Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou“).

Dohoda ADR stanovuje limit pro každou nebezpečnou látku, a v případě, že tento limit není překročen, může se přeprava v podlimitním množství uskutečnit. Při přepravě rozdílných nebezpečných látek je nutné limit vypočítat. Některé velmi nebezpečné látky nelze v podlimitním množství přepravovat, zatímco jiné naopak lze přepravovat bez omezení množství, při dodržení nosnosti vozidla.

Přepravu v podlimitním množství je možné využít pro přepravu nebezpečných věcí balených v kusech, nelze ji však využít v případě přepravy v cisternách a ve volně loženém stavu.

I v případě přepravy v podlimitním množství však zde existuje potenciální nebezpečí spojené s přepravou těchto nebezpečných látek. Dohoda ADR tak stanovuje v těchto případech určité povinnosti.

Podlimitní množství se zjišťuje na základě zařazení nebezpečné látky do příslušné přepravní kategorie (viz tabulka - pododdíl 1.1.3.6.3 ADR), v které je v pravém sloupci uvedeno nejvyšší celkové množství na jednu dopravní jednotku, tzn. maximální množství, které je „podlimitní“. Příslušná přepravní kategorie podlimitních množství je přiřazena k jednotlivým UN číslům ve sloupci 15 tabulky A kapitoly 3.2 ADR.

Takže například v případě UN 1203, benzín, OS II (Obalová skupina II) je limit 333 litrů (celkové množství v litrech).

Zkuste si sami zjistit podlimitní množství například u UN 1202, nafta motorová, OS III. Odpověď naleznete zde limit je 1000 litrů (celkové množství v litrech).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail