Přetížení "bezpečáka"

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Naše firma má dvě provozovny, dříve samostatné podniky. Jsou vzdálené od sebe 10 km. Firma má kolem 1000 zaměstnanců. Je to strojírenský podnik. Pracuje se ve třech směnách. U této firmy vykonávám funkci osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (bezpečnostní technik), technika PO a revizního technika. Rozsah práce mi neumožňuje 100 % plnění úkolů. Je někde stanoveno, kolik se toho může bezpečákovi "naložit"?

Žádný katalog množství vykonané práce pro jednotlivé profese neexistuje, proto také nikdo jiný než váš zaměstnavatel nemůže s ohledem na znalosti podmínek pracoviště stanovit míru vaší pracovní náplně. Jinak ale i vy musíte mít nějakého svého vedoucího, který odpovídá za vaši práci a tak s tím bych celou záležitost projednala, vysvětlila mu důvody, pro které objektivně nemůžete svoji práci zvládat tak, jak byste chtěl a požádala ho, aby zvážil např. přijetí ještě jednoho zaměstnance, který by vám pomáhal. Nakonec byste mohl zaměstnavatele i písemně upozornit na tyto skutečnosti, alespoň byste byl krytý pro případ, když by vám zaměstnavatel chtěl vytýkat, že jste např. něco včas nestihl nebo zanedbal. Nic jiného se ale z právního hlediska dělat nedá, vy máte svoji náplň práce, tu vykonáváte a stihnete to, co se v osmihodinové pracovní době, příp. v nařízené době práce přesčas, stihnout dá. Nic víc po vás zaměstnavatel požadovat nemůže.

Autor článku: 

Komentáře

Metodické pomůcky

18.02.2008 - 07:59 Anonym
Vše co uvedla pí Dandová je zcela pravda. Avšak doplnil bych, že existují metodické pomůcky pro stanovení počtu potřebných odborně způsobilých osob k prevenci rizik. Jedná se o přílohu A BTP 0011/01 Systém vnitřího řízení bezpečnosti v podniku a o materiál Severoněmeckého železářského a ocelářského společenství. Též nesmí být opomenuta kumulace s jinou činností. Orientačně lze využít poměr BOZP ku PO ku firemní ekologii ku krizovému managementu 8:5:5:2. Podrobnější informace je možné nalézt v publikacích "Jak plnit nové požadavky bezpečnosti práce" a "Pracovní úraz - evidence a náhrady škod podle nových předpisů".

doplnění ke článku "přetížení bezpečáka"

20.02.2008 - 10:33 Josef Sochor
ZÁKON č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 23. května 2006, § 9 Odborná způsobilost (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti, b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail