Přestávka při práci v horku u OSVČ

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám při extrémních teplotách nárok na přestávku? Jsem zedník - živnostník a pracuji pro firmu. Stavbyvedoucí mi říká,  že nemám nárok, že to žádný zákon neupravuje.

Váš dotaz je složitý. Vyplývá z něj předně, že pracujete jako OSVČ pro firmu jako zaměstnanec, to je tzv. švacsystém a ten je zákonem výslovně zakázán, za to byste mohl Vy i Váš zaměstnavatel dostat pořádnou pokutu od inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práci, to by ale bylo na obsáhlý rozbor . V podstatě záleží na tom, co jste si se zaměstnavatelem dohodl, váš vztah se neřídí zákoníkem práce, ale občanským nebo obchodním zákoníkem a tam jeho podstata záleží od smluvní dohody zúčastněných partnerů – tedy Vás a zaměstnavatele. Dohodnuto mělo být i rozvržení pracovní doby, poskytování bezpečnostních přestávek, odpočinku apod.

Pokud se týká rozvržení pracovní doby zaměstnance podle zákoníku práce, tak tam platí především, že nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce má zaměstnanec právo na přestávku na jídlo a oddech minimálně 30 minut. To je klasická přestávka na jídlo a oddech. Pak samozřejmě ještě existují tzv. bezpečnostní přestávky, ty jsou různého rozsahu a jsou upraveny různými předpisy (známé jsou třeba bezpečností přestávky řidičů nebo bezpečnostní přestávky při práci s počítači).

Na Vás by se asi vztahovala bezpečnostní přestávka podle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud je při trvalé práci zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci musí zaměstnanec povinně osobní ochranný pracovní prostředek používat z jiného důvodu a tento ochranný pracovní prostředek ztěžuje zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek. Za ztěžování pohybu, dýchání, vidění a jiných fyziologických funkcí se nepovažuje stav odpovídající pocitu omezení, které je vnímáno individuálně, nebo stav, při němž míra omezení nebrání základnímu využívání fyziologické funkce. První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách výkonu práce v trvání nejméně 10 minut, poslední přestávka nejméně v trvání 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

Z uvedeného vyplývá, že bezpečnostní přestávka má být skutečně umožněna nejen u práce rizikové, ale také u práce, při níž musí zaměstnanec povinně používat osobní ochranný pracovní prostředek, který svou konstrukcí nebo svými vlastnostmi ztěžuje zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a další fyziologické funkce.

Poslední a možná pro Vás nejdůležitější je měření zátěže teplem a stanovení nároku na ochranné nápoje. To se provádí podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto nařízení vlády se však zásadně vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru. OSVČ jej mají dodržovat podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ale zde jsme opět u podstaty celého problému – vy jste OSVČ a se zaměstnavatelem jste si pravděpodobně dohodl rozsah práce a odměnu za vykonanou práci, ale nedohodl jste si zajištění podmínek BOZP a pak Vám správně řekne stavbyvedoucí, že žádný zákon to neupravuje. Ano, to má pravdu, to měla upravit dohoda o vykonávané práci mezi Vámi a zaměstnavatelem.
Lituji, že jsem  Vám nemohla podat příznivější odpověď.

Autor článku: 

Komentáře

Scharz systém

19.07.2010 - 13:10 František Černý
to být nemusí. Třeba se jedná o subdodavatele, pak je to (aspoň myslím) právně čisté. V takovém případě by ale zajištění BOZP a PO mělo být ošetřeno smlouvou a kontrolováno jak stavbyvedoucím, tak koordinátorem BOZP na stavbě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail