Přestávka na konci směny

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jaká je délka pracovní přestávky při zkráceném pracovním úvazku na 6 hod. a lze využít § 89 zákoníku práce a čerpat tuto  přestávku až na konci směny (tzn. vůbec ji v záznamu pracovní doby neuvádět)?

Podle § 88 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Délka přestávky v práci by měla činit nejméně 30 minut. Přestávka v práci může být rozdělena do více částí s tím, že zákoník práce pouze stanoví, že jedna část musí minimálně činit 15 minut. Dále pak zákoník práce výslovně stanoví, že přestávka v práci se neposkytuje na začátku a konci směny.

Zavedení přestávky v práci až po 6 hodinách nepřetržité práce bylo také v roce 2004 odůvodněno právě tím, že zaměstnanci pracující na kratší pracovní dobu přestávku v práci nebudou muset čerpat vzhledem k tomu, že se na začátku a konci směny nečerpá. Z tohoto úhlu pohledu nemusíte přestávku v práci vůbec čerpat. Je však otázka, zdali Váš zaměstnavatel, např. s ohledem na rizikovost Vámi vykonávané práce, nestanovil čerpání dvou přestávek v práci např. po 3 hodinách nepřetržité práce v délce 15 minut. V tom případě by do Vaší pracovní doby spadla jedna přestávka v práci a Vaše celková doba na pracovišti by činila ne 6 hodin ale 6 a ¼ hodiny. To může zaměstnavatel učinit na základě vyhodnocení rizikovosti Vaší práce v zájmu zajištění BOZP na pracovišti. Pokud tak ale neučinil, pak přestávku nečerpáte.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail