Přesčasy, šestnáctihodinové směny a neinformování zaměstnanců

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Může nám zaměstnavatel nařídit v týdnu jednu šestnáctihodinovou směnu (8 hodin presčas) nebo můžeme dělat přesčas 8 hodin nadvakrát, což znamená dvě dvanáctihodinové směny? Může mě zaměstnavatel ze dne na den přemístit na druhou směnu? My zaměstnanci je kvůli dovoleným a lékařům musíme informovat 14 dní až měsíc předem. 

Ano prosím, zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit práce přesčas v rozsahu až 8 hodin týdně bezprostředně navazující na konec směny. Tady si musíme uvědomit, že podle definice pojmů je směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat a prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Zásadně platí, že zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek však může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku mimo jiné v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas. Takže i § 90 zákoníku práce předkládá, že zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci oněch 8 hodin práce přesčas vcelku. Pokud dojde k této situaci pouze jednou v týdnu, pak se nic neděje. Horší by to bylo, kdyby měl zaměstnanec pracovat přesčas třeba dvakrát či třikrát v týdnu po 8 hodinách, pak by musel zaměstnavatel prodlužovat následující odpočinek ve smyslu výše uvedeného.

Pokud se týká rozvrhu směn, tak platí podle § 84 zákoníku práce, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Proto pokud např. pracujete v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, pak byste měli být seznámeni s rozvrhem směn nejdéle 2 týdny před začátkem vyrovnávacího období, tedy před začátkem pololetí. Zákon však umožňuje změnu na základě dohody se zaměstnancem a zaměstnavatelé často v praxi předpokládají, že zaměstnanci automaticky souhlasí, a to není pravda.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail