Přesčasová práce zvyšuje riziko onemocnění a úrazů

Kdo v zaměstnání tráví hodiny přesčasů, vystavuje se nebezpečí úrazů. U osob, které pracují více než 12 hodin denně, se zvyšuje riziko úrazu nebo onemocnění o 23 procent. Toto riziko přitom není v přímé souvislosti s konkrétní pracovní činností, ale spočívá v běžných každodenních činnostech a ve stresu.

Kdo v zaměstnání tráví hodiny přesčasů, vystavuje se nebezpečí úrazů. K tomuto závěru dospěli američtí vědci z Massachusettské univerzity. Kromě toho jsou přetěžovaní lidé častěji nemocní než ti, jejichž pracovní doba nepřekračuje stanovený pracovní úvazek.
Skupina vědců kolem profesora Allarda Dembeho z Family Medicine and Community Health at the University of Massachusetts dospěla k tomuto výsledku u skupiny lidí, kteří pracují více než 12 hodin denně. Zjistili, že se u nich zvyšuje riziko úrazu nebo onemocnění o 23 procent. K těmto výsledků dospěli průzkumem 111 000 pracovních period v období let 1987 až 2000. Periodou rozumí období, během něhož je člověk zaměstnán u jedné firmy.

Dembe dospěl k závěru, že riziko úrazu nebo choroby není v přímé souvislosti s konkrétní pracovní činností. "Výsledky studie ukazují, že nebezpečí spočívá v běžných každodenních činnostech a ve stresu," uvádějí vědci v odborném časopise Occupational and Environmental Health.

STRES ZPŮSOBUJE ONEMOCNĚNÍ

Vědci během svého výzkumu došli k závěru, že došlo k 5139 poraněním a chorobám, které byly způsobeny vlivem pracoviště. Mezi nimi byla také onemocnění způsobená v důsledku stresu, šlo o popáleniny, řezná poranění a poranění svalů. Více než polovina onemocnění se stala v zaměstnání, kde lidé pracovali déle. Na základě těchto výsledků došli vědci k závěru, že vysoká míra přesčasových hodin podstatně zvyšuje nebezpečí poranění.

EVROPA JE SOCIÁLNĚJŠÍ

Evropská unie požaduje, aby byla stanovena horní hranice pro objem pracovní doby v týdnu na 48 hodin. Poté, co byl ve Velké Británii limit pro přesčasovou práci posunut, pracuje více než 48 hodin týdně přibližně 14 procent aktivního obyvatelstva, což je 3,6 milion lidí.

Podle průzkumu hornorakouské komory práce přiznalo 18 procent zaměstnavatelů práci překračující hranici 45 hodin za týden. Sedmnáct procent dotázaných uvedlo, že pracuje od 40 do 45 hodiny týdně.

Německo se drží v přesčasové práci na evropském průměru. Podle průzkumu Ústavu práce a techniky odpracují Němci zaměstnaní na plný úvazek průměrně 1756 hodin za rok, což je 99 hodin nad sjednané tarify. Pracovní doba je v Německu flexibilnější než ve většině ostatních evropských států. Nižší objem pracovní doby studie zjistila v Nizozemsku, a to 1712 hodin, ve skandinávských státech, Itálii a Francii. Britové musejí ročně odpracovat 1937 hodin.

V nových členských státech unie je sice objem pracovní doby vyšší než v západní části kontinentu, v důsledku nutných reforem se však v posledních letech snižuje, konstatuje studie Ústavu práce a techniky.

ZDROJ:
Přesčasová práce zvyšuje riziko onemocnění a úrazů. Human Resources management, č. 1, 2006.  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail