Přeprava nebezpečných věcí. Je nutné speciální školení?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Musí být speciální školení podle ADR při přepravě podlimitního množství nebezpečné látky, v tomto případě síranu železitého (vozem do 3,5 tuny), nebo stačí seznámení s bezpečnostním listem?

V částce 12 pod číslem 21/2017 je ve Sbírce mezinárodních smluv uveřejněna Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2017 a 2018 - ADR 2017, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) předepisuje tři základní, povinná školení. Jedná se o školení řidičů nutné pro získání průkazu ADR, kdy školení je povinné pro všechny řidiče, kromě těch, kteří převážejí pouze podlimitní množství nebezpečných věcí; dále školení bezpečnostních poradců ADR, které je nutné pro všechny podniky, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí nebo jejich balením, nakládkou, plněním nebo vykládkou, a v neposlední řadě školení pro ostatní osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí, kdy kromě řidičů musí být proškoleny i ostatní osoby přicházející do styku s nebezpečnými věcmi (závozníci, skladníci, řidiči převážející podlimitní množství nebezpečných věcí apod.).

Požadavky pro školení osob podílejících se na přepravě jsou uvedeny konkrétně v kapitole 1.3. ADR. Při přepravě podlimitního množství musí, mimo jiné, řidič absolvovat školení osob podílejících se na přepravě (viz podkapitola 8.2.3). V podkapitole 8.2.3 se uvádí, že osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají silniční přepravy nebezpečných věcí, musí být podle kapitoly 1.3 vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Tento požadavek se vztahuje na osoby jako jsou zaměstnanci silničních dopravců nebo odesílatelů, personál provádějící nakládku nebo vykládku nebezpečných věcí, personál zasílatelů nebo nakládců a řidiči vozidel (kromě řidičů majících osvědčení podle odstavce 8.2.1) podílející se na silniční přepravě nebezpečných věcí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail