Přeprava nebezpečných látek transevropskými dálničními tunely

Toto Téma týdne je zaměřeno na problematiku přepravy nebezpečných látek tunely v rámci transevropské dálniční sítě, blíže se věnuje iniciativě Evropské unie v této oblasti a v krátkosti mapuje přepravu nebezpečných látek v některých zemích Evropy.

Řešení bezpečnosti v tunelech a přeprava nebezpečných látek v jednotlivých zemích Evropy

Řešení bezpečnosti v tunelech a přeprava nebezpečných látek v jednotlivých zemích Evropy

Přeprava nebezpečných látek probíhá podle mezinárodní dohody ADR, v tato část příspěvku je věnována iniciativě jednotlivých zemí v oblasti zajištění bezpečnosti v tunelech.

Rakousko
V Rakousku nejsou obecné předpisy upravující dopravu v silničních tunelech. Přeprava nebezpečných látek silničními tunely delšími než 1000 m je upravována předpisem „Der  Straßentunnelverordnung“

Belgie
V Belgii jsou za předpisy pro přepravu nebezpečných látek odpovědny regionální úřady a Ministerstvo dopravy. Nicméně obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely v Belgii neexistují.

Česká republika
Česká republika nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani silničními tunely. Na základě dnes již neplatné vyhlášky stále zůstává povinnost žádat o stanovení přepravní trasy pouze pro nebezpečné odpady. Tyto jsou MD ČR obecně povoleny ve zpracovaném a schváleném „Atlasu tras pro nebezpečné odpady“. Výjimkou je přeprava radioaktivních látek, kde trasu tuzemské přepravy povoluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Slovenská republika
Slovenská republika nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani silničními tunely. Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely na Slovensku neexistují.

Dánsko
Dánsko nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani silničními tunely. Obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely v Dánsku neexistují.Místní policie může přepravu určitých nebezpečných látek zakázat nebo omezit.

Finsko
Na veřejných silnicích Finska jsou pouze 4 tunely v délce od 50 do 325 metrů. Z tohoto důvodu Finsko nemá omezenu přepravu nebezpečných látek po silnici ani silničními tunely a obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely ve Finsku neexistují.

Francie
Francie má 180 km silničních tunelů. V současné době Francie pracuje na legislativě, která by přepravu nebezpečných látek dálničními tunely upravovala. Nyní je ve Francii přeprava nebezpečných látek silničními tunely ve většině tunelech zakázaná.

Německo
Německo nemá předpisy pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely. Na některých  dálnicích, které zahrnují tunely je přeprava nebezpečných látek omezena nebo docela zakázaná. Přeprava nebezpečných látek na silnici je definována předpisem Gefahrgutverordnung Sraße – GGVS § 2, který je podobný mezinárodní dohodě ADR.

Itálie
V Itálii je 600 km dálničních tunelů, přesto přeprava nebezpečných látek tunely není upravena žádným právním předpisem. V současné době dochází k vývoji pravidel v této oblasti.

Holandsko
Ve většině městských tunelů Holandska je přeprava nebezpečných látek zakázaná. Dálniční a městské tunely jsou děleny do tří kategorií:

  • Tunely bez omezení
  • Kategorie I – omezení pro výbušné látky
  • Kategorie II – omezení pro hořlavé a výbušné látky

Do kategorie I a II je v Holandsku zařazeno 14 tunelů.

Norsko
Norsko má 691 silničních tunelů o celkové délce 575 km. V Norsku nejsou obecná pravidla upravující problematiku silničních tunelů, ale jsou zde pravidla upravující přepravu nebezpečných látek přes některé tunely. Omezením přepravy nebezpečných látek, které se v Norsku užívá je zákaz přepravy neb. zboží v určitou část dne.

Portugalsko
Portugalsko nemá opatření upravující problematiku provozu silničních tunelů a přepravy nebezpečných látek přes tunely. Přeprava probíhá podle “RPE“ což je národní legislativa podobná ADR.

Španělsko
Ve Španělsku existují obecná pravidla pro přepravu nebezpečných látek silničními tunely. Předpisy pro přepravu jsou upravovány Ministerstvem vnitra – ředitelstvím pro silniční přepravu.

Švédsko
Švédsko má v provozu relativně málo silničních tunelů, ale ve výstavbě je několik tunelů s vysokým dopravním zatížením. Švédko nemá obecná pravidla pro provoz silničních tunelů a přepravu nebezpečných látek tunely, ale jsou zde specifická pravidla pro přepravu nebezpečných látek některými tunely. Tato pravidla jsou definována různými místními samosprávními územními orgány nebo správním obvodem. Z toho důvodu jsou v rozdílných regionech rozdílná pravidla.
Tři silniční tunely mají omezenou přepravu nebezpečných látek. Toto omezení je kombinací zákazu přepravy určitých nebezpečných látek a tzv. zavíracích hodin pro přepravu nebezpečných látek tunelem.

Švýcarsko
Švýcarsko má 140 km silničních tunelů. Platí zde obecná pravidla pro provoz silničních tunelů:

  • Road Traffic Regulation of 13. November 1962 (“RS 741.11“), Artikle 5
  • Federal Law on Road Traffic of 19. December 1958 a pro přepravu nebezpečných látek přes tunely :
  • Regulation of Road Transport of Dangerous Goods (SDR) of 24. May 1972, Artikle 23 [9]

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail