Přemístění zaměstnavatele

Dotaz byl publikován v časopise Sondy revue č. 01/2017.

Zaměstnavatel mění adresu provozovny, kde vykonávám práci. Stěhuje ji úplně mimo Prahu a jinou provozovnu v Praze nemá. Jsem povinen dojíždět do práce mimo Prahu, nebo jak lze situaci řešit?

Jednou ze základních náležitostí pracovní smlouvy je sjednání místa výkonu práce podle § 34 zákoníku práce. V tomto místě může zaměstnavatel zaměstnanci práci přidělovat. Jako místo výkonu práce může být sjednána konkrétní adresa, celá obec, kraj nebo celá ČR. To znamená, pokud máte jako místo výkonu práce sjednáno území hl. města Prahy, pak lze výkon práce mimo toto sjednané místo odmítnout. Jiná by byla situace, pokud byste měl sjednáno jako místo výkonu práce celé území ČR. V takovém případě by naopak vaše odmítnutí výkonu práce v rámci ČR představovalo porušení povinností zaměstnance.

Předpokládám-li, že vaše sjednané místo výkonu práce je v Praze a zaměstnavatel tak není schopen vám v tomto místě práci přidělovat, je tím pádem dána překážka v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, z níž vám plyne právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Situaci lze řešit dohodou o změně pracovní smlouvy, v níž sjednáte změnu místa výkonu práce. K uzavření takové dohody však nemůžete být nucen. Stejně tak se lze dohodnout na skončení pracovního poměru podle § 49 zákoníku práce s uvedením důvodu podle § 52 písm. b) zákoníku práce, tj. že se zaměstnavatel či jeho část přemísťuje. V takovém případě by pracovní poměr skončil sjednaným dnem a s ohledem na důvod skončení pracovního poměru by vám náleželo odstupné podle § 67 zákoníku práce. Ani k uzavření této dohody však nemůžete být nucen.

Pokud k dohodě nedojde, zaměstnavatel může situaci řešit výpovědí podle § 52 písm. b) zákoníku práce. Tato výpověď by ukončovala váš pracovní poměr uplynutím výpovědní doby a z této výpovědi by vám náleželo odstupné podle § 67 zákoníku práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail