Předpisy v oblasti chemických látek a směsí

Zdroj: 

Na akci pořádané ČMKOS "Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci" Zbyněk Moravec z OS zdravotnictví a sociální péče podal přehled hlavních právních a ostatních předpisů v oblasti chemických látek a směsí, který je obsahem tohoto článku.

Část 3. Některé související předpisy k chemickému zákonu

Část 3. Některé související předpisy k chemickému zákonu

 • zákon č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví - poslední úplné znění: č. 471/2005 Sb. (zákon nebyl  dosud harmonizován dle CLP);
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů;
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o  bližších  požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (m. j. částečně řeší skladování hořlavých kapalin);
 • ADR – evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravěnebezpečných věcí, nejnovější verze platná od 1. 1. 2011 je přístupná na webu Ministerstva dopravy nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 9, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb.m.s.;
 • zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní;
 • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon nebyl  dosud  harmonizován dle  CLP);
 • zákon č. 73/2012  Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech;
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;
 • zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě;
 • nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění;
 • ČSN  65 0201 Hořlavé  kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci;
 • ČSN  07 8304 Tlakové nádoby na  plyny - Provozní pravidla;
 • ČSN  01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ( 2002 ), tisková oprava 2006, 2007.
Autor článku: 

Komentáře

Děkuji.

07.05.2012 - 08:18 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail