Předpisy v oblasti chemických látek a směsí

Zdroj: 

Na akci pořádané ČMKOS "Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci" Zbyněk Moravec z OS zdravotnictví a sociální péče podal přehled hlavních právních a ostatních předpisů v oblasti chemických látek a směsí, který je obsahem tohoto článku.

Část 3. Některé související předpisy k chemickému zákonu

Část 3. Některé související předpisy k chemickému zákonu

 • zákon č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví - poslední úplné znění: č. 471/2005 Sb. (zákon nebyl  dosud harmonizován dle CLP);
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů;
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o  bližších  požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (m. j. částečně řeší skladování hořlavých kapalin);
 • ADR – evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravěnebezpečných věcí, nejnovější verze platná od 1.1.2011 je přístupná na webu Ministerstva dopravy nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 9, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb.m.s.;
 • zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní;
 • zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon nebyl  dosud  harmonizován dle  CLP);
 • zákon č. 73/2012  Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech;
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;
 • zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě;
 • nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění;
 • ČSN  65 0201 Hořlavé  kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci;
 • ČSN  07 8304 Tlakové nádoby na  plyny - Provozní pravidla;
 • ČSN  01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ( 2002 ), tisková oprava 2006, 2007.
Autor článku: 

Komentáře

Děkuji.

07.05.2012 - 08:18 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail