Předpisy v oblasti chemických látek a směsí

Zdroj: 

Na akci pořádané ČMKOS "Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci" Zbyněk Moravec z OS zdravotnictví a sociální péče podal přehled hlavních právních a ostatních předpisů v oblasti chemických látek a směsí, který je obsahem tohoto článku.

Část 2. Zrušené národní předpisy

Část 2. Zrušené národní předpisy

 • zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti, ve znění vyhlášky č. 10/2006 Sb.;
 • vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence;
 • vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek  a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, ve znění vyhlášky č. 389/2005 Sb.;
 • vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí;
 • vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.;
 • vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., a vyhlášky č. 28/2007 Sb. - nahrazena vyhl. č. 402/2011 Sb.;
 • vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků zrušena k 31. 12. 2011, zatím nenahrazena;
 • vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb.; zrušena k 31. 12. 2011, zatím nenahrazena;
 • vyhláška 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků  (omezuje obsah fosforu v pracích prostředcích);
 • vyhláška 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích, zrušena k 31. 12. 2011, zatím nenahrazena, nový předpis by měl být vydán co nejdříve, do té doby lze pro plnění oznamovacích povinností použít elektronický nástroj dostupný na adrese: http://chlap.mzcr.cz;
 • vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky č. 12/2006 Sb.;
 • vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka;
 • vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 449/2005 Sb.

Autor článku: 

Komentáře

Děkuji.

07.05.2012 - 08:18 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail