Přední evropské podniky a organizace oceněny za řízení stresu na pracovišti

Agentura EU-OSHA, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vzdala čest více než stovce evropských podniků a federací, které spojily své síly s agenturou v boji proti stresu na pracovišti.

Tyto organizace se dobrovolně přihlásily jako oficiální partneři kampaně „Zdravé pracoviště zvládne i stres“, a tím významně přispívají k tomu, aby evropská pracoviště byla zdravější a bezpečnější.

Agentura EU-OSHA uctila své oficiální partnery kampaně zvláštní slavností, která se uskutečnila v rámci dvoudenní „Srovnávací akce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ ve dnech 5. - 6. března v Bruselu. Při této příležitosti EU-OSHA oznámila, že společnost Siemens získala cenu v oblasti řízení stresu při práci a psychosociálních rizik v nové kategorii soutěže Ceny za správnou praxi kampaně Zdravé pracoviště vytvořené speciálně pro oficiální partnery kampaně.

Evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová pochválila všech podniky a organizace za to, že berou stres na pracovišti vážně, a uvedla: „Minulé kampaně agentury EU-OSHA poukazovaly na to, že je důležité, aby management a pracovníci řešili otázky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti společně. Silné vedení ze strany managementu a plné zapojení pracovníků do procesu řešení problémů jsou klíčem k úspěchu. Jsem ohromena vaším odhodláním vymýtit stres na pracovišti. Dnešní slavnostní udílení cen je praktickým důkazem toho, čeho lze v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na evropských pracovištích dosáhnout. Připomíná nám, jakého pokroku můžeme dosáhnout, když budeme všichni táhnout za jeden provaz.

Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, s potěšením ocenila účastníky čestným uznáním: „Tato srovnávací akce dokazuje, jaké výhody má vyměňování příkladů správné praxe pro evropská pracoviště. Zároveň nám ukazuje, jak důležití jsou oficiální partneři kampaně pro kampaň Zdravé pracoviště a pro cíle agentury EU-OSHA. Je nám potěšením, že můžeme spolupracovat s nebývalým počtem více než 100 oficiálních partnerů kampaně, od nadnárodních korporací, jako jsou Heineken, Toyota a Lego, po evropské sociální partnery, jako jsou BUSINESSEUROPE a ETUC a mnoho dalších. Jejich odhodlání je zásadním příspěvkem k řešení psychosociálních rizik a stresu na pracovišti.

Společnost Siemens získala cenu za svůj holistický rámec řízení psychosociálních rizik a zdrojů, iniciativu „Život v rovnováze“. Tento celopodnikový program se zaměřuje na pět klíčových oblastí: informovanost, zapojení vedení, komunikaci, odbornou přípravu a Zaměstnanecký asistenční program.

Oceněny byly také společnosti Acciona Energia a Airbus za jejich přispění k účinnému řízení stresu při práci a psychosociálních rizik.

Odhaduje se, že psychosociální rizika a stres při práci evropské hospodářství ročně stojí miliardy eur a že 50 - 60 % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci.

Odkazy

Důležitá data

  • Slavnostní udílení cen soutěže Ceny za správnou praxi kampaně Zdravé pracoviště v Rize: 27. dubna
  • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 19. - 23. října
  • Summit kampaně Zdravé pracoviště v Bilbau: 3. - 4. listopadu

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail