Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Vyřazování ochranných prostředků

Vyřazování ochranných prostředků

Současná právní úprava ponechává na zvážení zaměstnavatele, zda vyřazené ochranné prostředky ponechá zaměstnanci, nebo s nimi naloží jiným způsobem. Opětovnému poskytnutí jinému zaměstnanci však musí předcházet příslušné vydezinfikování, vyprání apod., zabraňující přenosu infekčních nemocí. Jestliže zaměstnanec např. při rozvázání pracovního poměru odevzdá zaměstnavateli ještě použitelné ochranné prostředky, není zaměstnavatel oprávněn na něm požadovat, aby si je ponechal
a uhradil jejich zůstatkovou hodnotu (nejčastěji se to stává u obuvi a oděvu). Pokud by však šlo o oboustranný zájem na odprodání - odkoupení použitých ochranných prostředků, nic tomu nebrání.

Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci náhradu za zaviněnou ztrátu nebo zaviněné poškození ochranného prostředku. Zkušenosti opakovaně potvrzují, že může dojít k předčasnému opotřebení těchto prostředků, i to, že zaměstnanec se často snaží odevzdat namísto běžně opotřebovaných ochranných prostředků (většinou se jedná o obuv a oděv) jiné prostředky, s úmyslem ty lepší si ponechat. Každý takový případ je třeba přešetřit. Může se totiž stát, že již v krátké době po vydání dojde k příslušnému znehodnocení v důsledku nekvalitní výroby, nebo že zaměstnavatel k tomuto znehodnocení přispěl například tím, že nezajistil vhodné místo pro uložení.

Při likvidaci použitých některých ochranných prostředků, například filtrů, respirátorů apod., je třeba dbát předpisů na ochranu životního prostředí, neboť v některých případech mohly být při používání kontaminovány vysoce jedovatými látkami.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail