Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Výběr ochranných prostředků

Výběr ochranných prostředků

Správný výběr ochranných prostředků má velký význam, neboť ovlivňuje jak spolehlivost ochrany zdraví při práci, tak ekonomiku provozu. Měl by ho proto provádět kvalifikovaný odborník. Základním vodítkem je riziko, před nímž má ochranný prostředek chránit. Poměrně jednoduché je to na vyhlášených rizikových pracovištích, kde je riziko pod určitou kontrolou. Obtížnější je to na pracovištích, která mají proměnlivý charakter, kde se druh rizika a míra jeho působení může měnit. Zásadně je třeba vycházet ze znalostí parametrů a vlastností ochranných prostředků  a konfrontovat je s požadavky a funkčností, která se od nich vzhledem k působnosti vyskytujících se rizik očekává. Důležitá je též délka životnosti a náročnost údržby, což značně ovlivňuje provozní nákladovost.

Samozřejmým požadavkem je používání OOPP, jejichž vlastnosti odpovídají požadavkům nařízení vlády č. 21/2003 Sb., u nichž je tedy vydáno prohlášení o shodě a také další náležitosti odpovídají požadavkům technických předpisů, jak je uvedeno v předchozí kapitole.

V současnosti je na trhu velké množství OOPP od od výrobců z České republiky i ze zahraničí. Pokud je na nich umístěna značka CE, což znamená, že splňují požadavky NV č. 21/2003 Sb a zároveň evropské směrnice 89/686/EEC, je možno je používat bez dalších doplňujících certifikátů. Důležitý je ale návod na používání, který musí být v českém jazyce a musí obsahovat řadu náležitostí, které jsou uloženy výše uvedenými předpisy a příslušnými evropskými normami. Především je potřeba, aby byly v návodu jasně deklarováány ochranné vlastnosti výrobku. Podle těchto ochranných vlastností může zaměstnavatel posoudit, zda je nabízený OOPP vhodný pro použití v konkrétních podmínkách na konkrétním pracovišti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail