Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Rizika

Rizika

Hlavní druhy rizik, kterým je zaměstnanec vystaven v průběhu pracovního procesu, lze rozdělit na fyzikální, chemická a biologická, viz rovněž příloha č. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Největší oblast pokrývají rizika fyzikální, která jsou na rozdíl od rizik chemických či biologických, většinou snadno identifikovatelná již na základě běžného posouzení. Jde např. o pády z vyvýšených pracovišť, příp. do prohlubní, pády materiálu, předmětů a břemen, včetně zasažení drobnými úlomky materiálu při rozbití předmětů, zranění způsobená ostrými hranami nebo vyčnívajícími hroty, pády v pracovních či dopravních prostorách, zejména na kluzkých a znečištěných komunikacích, zachycení vozidly při pohybu na komunikacích nebo v kolejišti, či práce s vibrujícími nástroji.

K chemickým rizikům patří např. nebezpečí otravy a poleptání různými chemikáliemi, parami či plyny, postříkání a potřísnění agresivními žíravinami, kyselinami, pryskyřicemi, nebezpečí výbuchu plynů a par, práce v prašném prostředí, s jedy, a omamnými látkami.

Biologická rizika se vyskytují zejména v prostředí výskytu nejrůznějších choroboplodných virů, bakterií a infekcí, ohrožující zejména pracovníky ve zdravotnictví a zemědělství. Škodlivost jejich působení lze zjistit většinou na základě znalostí o jejich nejvyšších přípustných koncentracích, ve vazbě na příslušná odborná měření.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail