Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Daňové souvislosti

Daňové souvislosti

Na osobní ochranné pracovní prostředky, pořízené a přidělované ve smyslu nařízení vlády č. 495/2001 Sb., je pohlíženo jako na nákladovou položku, která je daňově uznatelná.Výdaje na pořízení, včetně výdajů (úhrady) na jejich udržování, patří k výdajům (nákladům) zaměstnavatele vynaloženým na dosažení, zajištění a udržování zdanitelných příjmů, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě výdajů (náhrad) na údržbu ochranných prostředků stanovených paušální částkou, považují se za daňově uznatelné výdaje do výše paušálu za předpokladu, že jeho výše byla prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. V případě, že dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven, je zaměstnavatel povinen výši paušálu upravit.

Zaměstnavatel má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u pořízených ochranných prostředků, které poskytuje zaměstnancům. Pokud ze svých prostředků přispívá též do fondu kulturních a sociálních potřeb, popř. do sociálního fondu, může poskytovat ochranné prostředky i nad rámec stanoveného seznamu. Náklady na pořízení těchto prostředků pak hradí z tohoto fondu, popř. přímo ze zisku po zdanění a u fyzických osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví z výdajů nezahrnovaných do základu daně z příjmů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail