Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Údržba, opravy a čištění ochranných prostředků

Údržba, opravy a čištění ochranných prostředků

Denní údržbu běžného charakteru si provádějí zaměstnanci sami, zaměstnavatel by je však měl v případě potřeby poučit, jak mají s ochrannými prostředky odborně zacházet a provádět jejich údržbu. Ostatní údržba, praní, opravy apod., přísluší zaměstnavateli. Na to pamatuje § 104 odst. 4 zákoníku práce jejich povinností  udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu, tedy tak, aby je zaměstnanci měli k dispozici v nezávadném stavu.

Údržbu je třeba provádět způsobem doporučeným výrobcem příslušného ochranného prostředku, aby nedocházelo k jeho předčasnému znehodnocení. Praxe ukazuje, že méně nákladná a celkově vhodnější je údržba v podnikovém zařízení, a to zejména proto, že je dostatečně znám původ znehodnocení ochranného prostředku, umožňující používat adekvátně vhodného čisticího postupu. Pokud by zaměstnavatel svou povinnost udržovat ochranné prostředky v použivatelném stavu nemohl plnit, musí zaměstnancům příslušné plnění alespoň zabezpečit, např. proplácením účtů za služby, které si sami zabezpečili. Jestliže jsou zaměstnanci nuceni prát a opravovat si ochranné oděvy doma, přísluší jim úhrada vynaložených nákladů. V praxi se osvědčilo zavedení paušálních úhrad. Výše této úhrady by měla být zakotvena v kolektivní smlouvě nebo stanovena ve vnitřním předpisu.

Je třeba upozornit na skutečnost, že při praní či opravách je nutno přihlížet na ochranné vlastnosti OOPP, které tím nesmějí být dotčeny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail