Právní úprava pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Poskytování OOP

Používání ochranných prostředků a další souvislosti

Používání ochranných prostředků a další souvislosti

Z ustanovení § 106 odst.1 zákoníku práce mimo jiné vyplývá, že zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Z odstavce 4 pak vyplývá, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

V souvislosti s naší tématikou je tedy povinen dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení. Jestliže zaměstnanec přidělený ochranný prostředek při práci nepoužívá, vědomě se tím dopouští porušení předpisu. Pokud zaměstnavatel prokáže, že používání ochranného prostředku vyžadoval, může se v případě vzniklé újmy na zdraví u takového zaměstnance (většinou následkem pracovního úrazu) zprostit své zákonné odpovědnosti, ve smyslu ustanovení § 366 odst.1 a 2 zákoníku práce.

Zaměstnanci musí vědět, jaké ochranné prostředky musí vzhledem k rizikům své práce a podmínkám na pracovišti používat a jak mají s nimi zacházet. U složitějších prostředků (např. u prostředků osobního zajištění určených pro práce ve výškách) je často nezbytný i příslušný zácvik. Jestliže zaměstnavatel řádně nevybaví zaměstnance pro výkon jejich práce a tito se mohou důvodně domnívat, že výkon jejich práce je tím bezprostředně a vážně ohrožen, mají právo tuto práci odmítnout (§ 106 odst. 2 zákoníku práce).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail