Praktické aspekty ergonomie pracovišť

Zdroj: 

Tento článek se zaměřuje na nejčastější dotazy spojené s ergonomií pracovišť, zvláště na problémy související s pracovními sedadly, designem pracovišť a pracovním prostředím. Výrazná pozornost je soustředěna na jednotlivé složky mikroklimatu.

Část 4. Individuální potřeby zaměstnanců

Část 4. Individuální potřeby zaměstnanců

Velkým problémem na některých pracovištích bývají i samotní zaměstnanci. Jejich individuální nároky a potřeby stejně jako zažité skupinové normy či zlozvyky mnohdy vyvolávají řadu nepříjemných sociálních až patologických důsledků. Je zřejmé, že vyhovět potřebám jednotlivců tak, aby nebyly narušeny potřeby ostatních jednotlivců či kolektivu jako celku a současně nebylo významně ohroženo splnění stanovených úkolů, prakticky nelze. Lze ale na pracovišti provést cílená šetření (např. formou anonymních dotazníků, privátních pohovorů či brainstormingu v týmu), které mohou poměrně rychle odhalit skrytý problém. Často se toho využívá při zjišťování pocitů bolesti a diskomfortu v kancelářích typu open space anebo při analýze vhodnosti rozvržení pracovních směn na dispečerských pracovištích apod. (viz obrázek 2). 

Ergonomie

Obrázek 2: Schéma lidského těla z dotazníku pro hodnocení symptomů bolesti (autor: Státní zdravotní ústav).

I toto je však úkol pro specialisty a nemusí se jednat jen o psychology. Své místo zde mají také ergonomové, kteří mají za úkol důkladně prostudovat, proměřit a zanalyzovat dané pracoviště, provést analýzu úkolů a z ní odhalit kritická místa ve výkonovém harmonogramu. To umožní odhalit příčiny vzniku těchto obtíží na straně designu pracoviště, fyzického či duševního omezení jednotlivých zaměstnanců, anebo často také na straně nevhodné organizace práce a pracovních postupů. Tedy i management by si měl umět připustit vlastní pochybení a mít snahu zjištěné problémy řešit. Navržení optimálních opatření pak již nebývá větší problém, přičemž pozitivní efekt v podobě zvýšení spolehlivosti a kvality pracovního výkonu, stejně jako zlepšení vztahů mezi zaměstnanci, se obvykle dostavuje velmi brzy po té.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail