Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Semináře, kurzy

Základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.  

 

Datum konání
15.03.2018 - 15.03.2018
Místo konání
Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50, Praha
Pořadatel

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

Potřebujete získat ucelený přehled o platné legislativě upravující problematiku BOZP.

Máte u svého zaměstnavatele na starosti agendu pracovních úrazů nebo jen některou její dílčí část.

Potřebujete znát nebo si jen připomenout správné základní postupy zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Hledáte seminář s praktickými příklady. 

Se chcete orientovat i v širších souvislostech.

 

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

Seznámeni s aktuálním stavem legislativy BOZP k datu semináře včetně případných připravovaných změn.

Znát povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Umět využít znalost základních judikátů v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Umět dokladovat plnění povinností v případě jejich vzniku.

Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.

 

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Personalistům, účetním.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Začínajícím osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

A všem dalším zájemcům.

 

Co se na tomto semináři naučíte

Znát aktuální stav legislativy v oblasti BOZP.

Novinky i připravované změny související s BOZP.

Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi.

Cesta do zaměstnání a zpět.

Za jakých podmínek není možné úraz označit za pracovní.

Uznávání pracovních úrazů v návaznosti na zveřejněné judikáty.

Základní postupy zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Používané tiskopisy a formuláře.

Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu.

Jak postupovat v případě pracovního úrazu jiného zaměstnavatele.

Vést Knihu úrazů, vyplnit Záznam o úrazu i Záznam o úrazu_hlášení změn.

Správně v praxi aplikovat ohlašovací a oznamovací povinnost.

Souvislost s objektivní odpovědností zaměstnavatele.

Základní principy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti.

Bolestné a ztížené společenské uplatnění.

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Náhrada věcné škody.

Další druhy náhrad.

Rozsah odpovědnosti zaměstnavatele.

Kdy a jakým způsobem se zaměstnavatel může zprostit povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy.

Vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů.

Postupy kontrolních orgánů.

Postup pojišťoven, regresní řízení.

Sankce kontrolních orgánů.

Stanovení opatření proti opakování pracovních úrazů.

Majetková a nemajetková újma dle občanského zákoníku.

Nejčastější zdroje a příčiny vzniku pracovních úrazů v ČR.

Další podle vašich dotazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail