Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018

Zdroj: 

V roce 2018 došlo k mírnému poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2017. Stalo se 123 smrtelných pracovních úrazů, což je o 28 případů více než v roce 2017. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018 čtěte v tomto článku. Tabulková část je v příloze na konci článku.

8. ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8. ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1 Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2018 evidováno v třídě KZAM č. 72 „kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci“, a to 6 691 případů. Z nich nejvíce zastoupená byla pak skupina č. 722 „kováři, nástrojáři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech“, která vykázala 3 466 případů. V hlavní třídě č. 8 „obsluha strojů a zařízení“ (11 669 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina č. 832 „řidiči motorových vozidel“, kde došlo ke 2 556 případům. V hlavní třídě č. 9 „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (7 018 případů) byla po skupině „nespecifikováno“ nejpočetněji zastoupena skupina č. 932 „pomocní pracovníci v průmyslu“, kde došlo ke 1 792 případům. Počty případů za roky 2012 2018 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2, a to hlavní třídy a třídy (KZAM). V tabulce č. 8.2 jsou pak uvedeny jen vybrané skupiny KZAM z hlavních tříd č. 4 9 za roky 2016-2018.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 52. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku přibližně 4 % a jejich podíl se potom s rostoucím věkem stále zvětšoval. Od 64. roku věku zraněného zaměstnance tento podíl činil již 8 %. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2 Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2018 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“, a to celkem 18 037 případů. Na prvním místě byla tato položka „blíže nespecifikovaná“ (15 705 případů) a na místě třetím tato položka „ostatní“ (2 332 případů). Na druhém místě byla „chůze“, kde bylo evidováno 7 667 případů. Dále to byla činnost „ukládání“ s 2 197 případy a pak „řezání“ s 1 454 případy. Dohromady těchto pět činností zaznamenalo 66,4 % případů.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní dohromady) dominovaly (8 713 případů, tj. 45,4 %). Dále to byla činnost „chůze“ (2 413 případů, tj. 12,6 %) a „ukládání“ (1 204 případů, tj. 6,3 %).

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde tyto činnosti zaujímaly stejné pořadí a procentní podíl byl obdobný.

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.) a tyto činnosti zde také zaujímaly stejné pořadí. Procentní podíl u činnosti „chůze“ zde činil 30,9 %.

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 80,2 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2018 v místě úrazu „průmyslový/výrobní prostor“, a to 12 479. Na druhém místě byla evidována „výrobní hala, továrna, dílna“ s 7 055 případy. Z těchto 19 534 případů jich bylo 15 390 (tj. 78,8 %) vykázáno v odvětví Zpracovatelský průmysl (C.). Na třetím místě to pak byl „prostor pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 3 735 případů. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 288, tj. 34,5 %
  • Zpracovatelský průmysl (C.) - 981, tj. 26,3 %
  • Doprava a skladování (H.) - 771, tj. 20,6 %

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 80,2 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail