Pracovní úrazovost v České republice v roce 2017

V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2016. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017 čtěte v tomto článku. Tabulková část je v příloze na konci článku.

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1 Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2017 evidováno v třídě KZAM č. 72 „kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci“ a to 6 905 případů. Z nich nejvíce zastoupená byla pak skupina (č. 722) „kováři, nástrojáři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech“, která vykázala 3 433 případů. V hlavní třídě (č. 8) „obsluha strojů a zařízení“ (11 491 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 832) „řidiči motorových vozidel“, kde došlo ke 2 686 případům. V hlavní třídě (č. 9) „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ (7 691 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 932) „pomocní pracovníci v průmyslu“, kde došlo ke 1 964 případům. Počty případů za roky 2012 - 2017 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2 a to hlavní třídy a třídy (KZAM). V tabulce č. 8.2 jsou pak uvedeny jen vybrané skupiny KZAM z hlavních tříd č. 4 -9 za roky 2016 - 2017.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 58. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku přibližně 5 % a jejich podíl se pak s rostoucím věkem stále zvětšoval. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2  Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2017 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ a to celkem 16 091 případů. Na prvním místě byla tato položka „blíže nespecifikovaná“ (14 038 případů) a na místě čtvrtém tato položka „ostatní“(2 053 případů). Na druhém místě to byla „chůze“, kde bylo evidováno 8 816 případů. Dále to byla činnost „ukládání“ s 2 118 případy a pak „zpracování materiálů“ s 1 722 případy. Dohromady těchto pět činností zaznamenalo 64,1 % případů.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů“ (nespecifikováno a ostatní dohromady) dominovaly (7 786 případů). Dále to byla činnost „chůze“ (2 698 případů) a zpracování materiálů (1 249 případů).

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde tyto činnosti zaujímaly stejné pořadí.

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde se nejvíce případů odehrálo naopak při chůzi a to 1 530 (tj. 35 % z 4 409 případů evidovaných v tomto odvětví).
V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 80,8 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2017 v místě úrazu „průmyslový/výrobní prostor“ a to 12 973. Na druhém místě byla evidována „výrobní hala, továrna, dílna“ s 8 805 případy. Z těchto 21 778 případů jich bylo 16 831 (77 %) vykázáno ve Zpracovatelském průmyslu (C.).

Na třetím místě to pak byl „prostor pro skladování, nakládku a vykládku“, kde bylo zaznamenáno 3 612 případů. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 200, tj. 33,2 %,
  • • Zpracovatelský průmysl (C.) 989, tj. 27,4 %,
  • • Doprava a skladování (H.) 746, tj. 20,7 %.

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 91,1 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail