Pracovní úrazovost v České republice v roce 2016

V roce 2016 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2015. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016 čtěte v tomto článku. Tabulková část je v příloze na konci článku.

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8 ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCI, MÍSTO A ČINNOST

8.1 Zranění zaměstnanci

Zaměstnání

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2016 evidováno v třídě KZAM č. 72 "kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci" a to 6 874 případů. Z nich nejvíce zastoupená byla pak skupina (č. 722) "kováři, nástrojáři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech", která vykázala 3 416 případů. V hlavní třídě (č. 8) "obsluha strojů a zařízení" (10 920 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 832) "řidiči motorových vozidel", kde došlo ke 2 554 případům. V hlavní třídě (č. 9) "pomocní a nekvalifikovaní pracovníci" (7 733 případů) byla nejpočetněji zastoupena skupina (č. 932) "pomocní pracovníci v průmyslu", kde došlo ke 2 478 případům. Počty případů za roky 2012 - 2016 jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1.1 a 8.1.2 a to hlavní třídy a třídy (KZAM). V tabulce č. 8.2 jsou pak uvedeny jen vybrané skupiny KZAM z hlavních tříd č. 4 - 9 za roky 2012 - 2016.

Věk

V grafu č. 8 je uveden podíl počtu pracovních úrazů závažných a ostatních v závislosti na věku zraněného zaměstnance od 30 do 80 let. Graf znázorňuje, jak stoupá podíl (%) závažných případů se stoupajícím věkem. Od 57. roku věku zraněného zaměstnance byly následky úrazu větší, závažných případů bylo v tomto věku přibližně 5 % a jejich podíl se pak s rostoucím věkem stále zvětšoval. Obdobné výsledky byly vykázány i v letech předchozích.

8.2 Místo a činnost při pracovním úrazu

Činnost

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2016 vykázáno při činnosti "zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů" a to celkem 14 859 případů. Na prvním místě byla tato položka "blíže nespecifikovaná" (13 093 případů) a na místě pátém tato položka "ostatní"(1 766 případů). Na druhém místě to byla "chůze", kde bylo evidováno 8 813 případů. Dále to byla činnost "ukládání" s 2 372 případy pak a "řezání" s 1 772 případy. Dohromady těchto pět činností zaznamenalo 62,3 % případů.

Nejvíce případů bylo evidováno ve Zpracovatelském průmyslu (C.), kde činnosti "zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů" (nespecifikováno a ostatní) dominovaly. Činnost "chůze" byla až na místě třetím.

Na druhém místě bylo odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), kde tyto činnosti zaujímaly stejné pořadí.

Na třetím místě bylo odvětví Doprava a skladování (H.), kde se nejvíce případů odehrálo naopak při chůzi a to 1 611 (tj. 18 % z 8 813 případů evidovaných v tomto odvětví).

V tabulce č. 8.2.1 je uvedeno 79,9 % případů z celku, činnosti jsou řazeny podle počtu případů a procentního podílu a doplněny o sumarizovaná procenta.

Místo

Nejvíce případů se událo v roce 2016 v místě úrazu "výrobní prostor, dílna, schodiště v závodě, slévárna, provozní místnosti, autoopravny, laboratoř" a to 10 566. Na druhém místě byla evidována "výroba, továrna, dílna" s 10 213 případy. Z těchto 20 779 případů jich bylo 16 713 (80 %) vykázáno ve Zpracovatelském průmyslu (C.).

Na třetím místě to pak byl "prostor užívaný hlavně pro skladování, nakládku a vykládku", kde bylo zaznamenáno 3 358 případů. Z toho jich připadlo na odvětví:

  • Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) 1 012, tj. 30,1 %
  • Zpracovatelský průmysl (C.) 1 005, tj. 29,9 %
  • Doprava a skladování (H.) 745, tj. 22,2 %

V tabulce č. 8.2.2 je uvedeno 90,7 % případů z celku, místa úrazu jsou řazena také podle počtu případů i procentního podílu a doplněna o sumarizovaná procenta.

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail