Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2014. V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 čtěte v tomto článku. Tabulková část je na konci článku v části 17.

Část 7. 3.3 Vývoj pracovní úrazovosti v krajích

Z grafu č. 3.3.1 je patrné, že na růstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v ČR (o 2,8 %) se podílela většina krajů ČR, kromě tří. Největší nárůst byl zaznamenám v kraji Pardubickém (o 9,8 %). Pokles počtu případů byl zaznamenán největší v kraji Ústeckém, a to o 7,1 %.

Z grafu č. 3.3.2 je patrné, že i četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností obdobně vzrostla v souvislosti se vzrůstem absolutního počtu těchto pracovních úrazů ve většině krajů ČR. Největší nárůst četnosti byl zaznamenám v kraji Pardubickém (o 8,6 %) a největší pokles četnosti v kraji Ústeckém. Celkem došlo v ČR k nárůstu četnosti případů o 2,0 %.

Průměrné procento pracovní neschopnosti s meziročním porovnáním hodnot ukazatele je zaznamenáno v grafu č. 3.3.3. Největší pokles v posledním roce byl zaznamenán v kraji Libereckém (o 5,1 %) a pak v kraji Ústeckém (o 4,3 %). Největší nárůst byl evidován v kraji Pardubickém (o 10,6 %).

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů meziročně vzrostla ve většině krajů ČR. Největší nárůst byl zaznamenán v kraji Zlínském (o 2,5 kalendářního dne, tj. o 4,6 %). Celkem došlo v ČR k nárůstu hodnoty tohoto ukazatele o 2,1 %, viz graf č. 3.3.4.

Grafy uvádějí hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2015, z toho hodnoty ukazatelů v letech 2011 – 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.

3.4  Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v krajích

Z grafů č. 3.4.1 a 3.4.2 je patrné, že v 5 krajích došlo k poklesu počtu smrtelných pracovních úrazů a v ostatních krajích naopak k nárůstu počtu případů proti roku 2014. Výrazný pokles počtu případů byl zaznamenán v hlavním městě Praze. Výrazný nárůst počtu případů pak v kraji Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém a Olomouckém. Shodně se projevila i četnost případů ve všech krajích.

Grafy uvádějí hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2015, z toho hodnoty ukazatelů v letech 2011 – 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 3.4

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Grafy č. 3.4.1  Smrtelné pracovní úrazy v krajích v letech 2006 - 2015

Pracovní úrazovost 2015

Grafy č. 3.4.2 Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích v letech 2006 - 2015

Pracovní úrazovost 2015

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail