Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2014. V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 čtěte v tomto článku. Tabulková část je na konci článku v části 17.

Část 2. Vývoj pracovní úrazovosti

2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2015 vztahují ke 4,507 mil. nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.

V roce 2015 bylo v České republice nově hlášeno celkem 46 331 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 241 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 2,569 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2015 k nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 2,8 %). Došlo také k nárůstu absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (o 5,0 %). To způsobilo, že průměrná délka trvání jednoho případu stoupla o 2,1 %.

Celkově 45 621 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 14 016 událo ženám.

Pokud se týče relativních ukazatelů pracovní úrazovosti, došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců z hodnoty 1,01 na hodnotu 1,03 (tj. o 2,0 %).

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v roce 2015 se mírně zvýšilo (o 4,0 %) a to na  hodnotu 0,156 %.

V roce 2015 stoupla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 54,30 na hodnotu 55,44 kalendářních dnů, tj. o 2,1 %.

V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 038 osob, tj. o 335 osob více než v roce 2014.

2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015

V roce 2015 bylo v  systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Českého báňského úřadu (ČBÚ) registrováno celkem 132 smrtelných pracovních úrazů, vykazovaných za Českou republiku. Z toho bylo orgány SÚIP a ČBÚ registrováno:

• 123 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících kontrolní činnosti SÚIP (šetří oblastní inspektoráty práce - OIP) a

• 9 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ (šetří obvodní báňské úřady).

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2015 vzrostl proti roku 2014 o 16 případů. Hodnota četnosti případů tím také vzrostla z hodnoty 0,26 na 0,29. Je třeba ale přihlédnout k tomu, že Český statistický úřad již od roku 2012 neprováděl statistické zjišťování NemÚr a tato změna se mohla do hodnot ukazatelů promítnout.

Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností vzrostl z hodnoty 0,26 na 0,28 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail