Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 6. 3.2 Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2014 v krajích

Část 6. 3.2 Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2014 v krajích

V následujícím grafu č. 3.2 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v jednotlivých krajích v roce 2014 (tabulka č. 3.2).

Z porovnání četností smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých krajích a v ČR vyplývá, že:

  • výrazně vyšší hodnoty tohoto ukazatele než je republikový průměr (0,26) vykázaly kraje: Ústecký (0,50), Vysočina (0,40), Karlovarský (0,34), Moravskoslezský (0,33) a
  • přibližně stejné hodnoty jako republikový průměr vykázaly kraje: Pardubický (0,31), Jihočeský (0,31), Zlínský (0,28), Královéhradecký (0,27), Jihomoravský (0,21), Hl. m. Praha (0,21) a
  • nižší hodnoty tohoto ukazatele než je republikový průměr vykázaly kraje: Středočeský  (0,19), Liberecký (0,14), Plzeňský (0,14) a Olomoucký (0,13), viz graf č. 3.4.2.

Pracovní úrazovost 2014
Pracovní úrazovost 2014

Porovnání pracovní úrazovosti se smrtelnou pracovní úrazovostí v krajích

V grafech č. 3.1, 3.2 a 3.3 jsou znázorněny podíly počtů pojištěnců, pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR. Vzájemným porovnáním těchto grafů zjistíme pro každý kraj váhu smrtelné a celkové pracovní úrazovosti.

3.3   Vývoj pracovní úrazovosti v krajích

Z grafu č. 3.3.1 je patrné, že na růstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v ČR (o 5,0 %) se podílela většina krajů ČR, kromě jediného. Největší nárůst byl zaznamenám v Hl. m. Praze (o 14,4 %), dále pak v kraji Pardubickém (o 9,3 %). Pokles počtu případů byl zaznamenán jen v kraji Moravskoslezském, a to o 0,9 %.

Z grafu č. 3.3.2 je patrné, že i četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností obdobně vzrostla v souvislosti se vzrůstem absolutního počtu těchto pracovních úrazů ve většině krajů ČR. Největší nárůst byl zaznamenám v Hl. m. Praze (o 11,3 %). Četnost v kraji Olomouckém a Moravskoslezském stagnovala. Celkem došlo v ČR k nárůstu četnosti případů o 4,1 %.

Průměrné procento pracovní neschopnosti s meziročním porovnáním hodnot ukazatele je zaznamenáno v grafu č. 3.3.3. Největší procentní pokles v posledním roce byl zaznamenán v kraji Libereckém a Ústeckém (shodně o 1,9 %). Největší procentní nárůst byl evidován v Hl. m. Praze (o 7,5 %).

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů se meziročně snížila ve většině krajů ČR. Největší pokles byl zaznamenán v kraji Ústeckém (o 4 kalendářní dny, tj. o 6,7 %) a v Libereckém (o 3 kalendářní dny, tj. o 6,1 %). Celkem došlo v ČR k poklesu o 2,5 %. Viz graf č. 3.3.4.

Grafy uvádějí hodnoty ukazatelů v letech 2005 – 2014, z toho hodnoty ukazatelů v letech 2010 – 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail