Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 13. Závažné pracovní úrazy žen

Část 13. Závažné pracovní úrazy žen

Činnosti

K největšímu počtu závažných pracovních úrazů žen (76 z 264, tj. 28,8 %) došlo při chůzi a to nejčastěji pádem (61 případů), především na rovině, např. vlivem namrzlého nebo mokrého povrchu. K 5 případům pak došlo sražením chodce dopravním prostředkem (dopravní nehoda) a k dalším 5 případům sražením pracovníka vysokozdvižným vozíkem. Ke 34 případům došlo při zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů (nespecifikováno). Při činnosti „čištění a mytí, desinfekce, zametání, proplachování atd.“ bylo zaznamenáno 21 případů a při činnosti „osobní doprava“ bylo zaznamenáno 19 případů (tabulka č. 6.8). Těchto 150 případů představuje dohromady 56,8 % z 264 případů.

Chůze

Protože se při obyčejné chůzi závažně zranilo nejvíce žen (76), jeví se tato činnost u žen jako nejnebezpečnější. Z tohoto množství bylo registrováno 61 pádů (nežádoucí událost).

Nežádoucí událost - pády

 • pád nespecifikovaný 31 případů
 • pád na schodech 16 případů
 • pád, uklouznutí na mokru 9 případů
 • pád, uklouznutí na námraze 5 případů

Průměrný věk závažně zraněných žen při pádech byl 50 let.

Věkové kategorie závažně zraněných žen při pádech:

 • 21 - 20 let - 3 případy
 • 31 - 40 let - 5 případů
 • 41 - 50 let - 18 případů
 • 51 – 60 let - 31 případů
 • nad 60 let - 4 případy

Zdroje úrazu při chůzi

budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země, nespec. 22 případů

budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země, nespec. 31 případů

V grafu č. 6.9 je znázorněn vývoj počtu závažných pracovních úrazů bazickými indexy zvlášť pro muže a ženy. Počty těchto pracovních úrazů se v letech 2004 - 2008 příliš nelišily. V roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu počtu případů přibližně o 20 % a k poklesu počtu pojištěnců o 7 %. V následujících letech pak počty závažných pracovních úrazů u obou pohlaví dramaticky vzrostly. Nejvyšší hodnota indexu (od roku 2005) byla u mužů evidována v roce 2011 a to 130 %, u žen pak v roce 2012 a činila 170 %.

Podrobnější rozbor pracovní úrazovosti žen, závažných pracovních úrazů v členění podle pohlaví a věkových skupin a také smrtelné pracovní úrazovosti bude zpracován v dalších samostatných analýzách.

Pracovní úrazovost 2014

Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři kalendářní dny žen

V grafu č. 6.5 je uvedeno zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 2014 žen. Počty případů jsou uvedeny v tabulce č. 6.5. V grafu jsou patrné tři nejvýznamnější skupiny zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny:

 • Budovy, konstrukce, povrchy 36,4 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti 20,1 %
 • Stroje a zařízení, mobilní a stabilní 9,8 %

Pracovní úrazovost 2014

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail