Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 11. 5.3 Nejčastější skupiny zdrojů úrazu podle závažnosti v letech 2005 - 2014

Část 11. 5.3 Nejčastější skupiny zdrojů úrazu podle závažnosti v letech 2005 - 2014

V letech 2005 – 2014 byla nejčastěji zastoupenou skupinou zdrojů pracovních úrazů:

s pracovní neschopností nad 3 dny

skupina „Materiály, předměty, výrobky, strojní součásti“ (ESAW)

2014 – 30 %, 2013 – 31 %, 2012 - 34 %, 2011 – 36 %,   

skupina „Materiál, břemena, předměty“

2010 – 34 %,    2009 – 35 %, 2008 – 40 %, 2007 – 40 %, 2006 – 39 %, 2005 – 39 %

závažných

skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“ (ESAW)

2014 – 34 %, 2013 – 41 %, 2012 - 38 %, 2011 – 39 %,   

skupina „Pracovní, dopravní prostory (pády osob)“

2010 – 40 %,    2009 – 37 %, 2008 – 36 %, 2007 – 33 %, 2006 – 38 %, 2005 – 34 %

smrtelných

skupina “Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky“ (ESAW)

2014 – 41 %, 2013 – 31 %, 2012 - 35 %, 2011 – 32 %,   

skupina “Dopravní prostředky“

2010 – 38 %,    2009 – 39 %, 2008 – 41 %, 2007 – 36 %, 2006 – 36 %, 2005 – 43 %

 

5.4   Podíl zdrojů úrazu na závažnosti pracovních úrazů v letech 2005 - 2014

Největší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň nejmenší podíl na pracovních úrazech smrtelných

Ruční nářadí (ESAW) měla podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 10,2 %, na závažných 2,2 %, na smrtelných 0,0 % (2014),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny   9,9 %, na závažných 2,4 %, na smrtelných 0,0 % (2013),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 10,1 %, na závažných 1,6 %, na smrtelných 0,0 % (2012),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 10,0 %, na závažných 1,5 %, na smrtelných 0,0 % (2011),

Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení měly podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 8,7 %, na závažných 1,5 %, na smrtelných 0,7 % (2010),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 8,6 %, na závažných 2,1 %, na smrtelných 0,0 % (2009),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 9,5 %, na závažných 1,9 %, na smrtelných 0,0 % (2008),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 9,8 %, na závažných 2,0 %, na smrtelných 0,0 % (2007),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 9,5 %, na závažných 1,5 %, na smrtelných 0,0 % (2006),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 9,5 %, na závažných 1,6 %, na smrtelných 0,0 % (2005).

Nejmenší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň největší podíl na pracovních úrazech smrtelných

Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky (ESAW) měly podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 3,9 %, na závažných 15,2 %, na smrtelných 40,5 % (2014),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,7 %, na závažných 15,7 %, na smrtelných 31,0 % (2013),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,3 %, na závažných 15,7 %, na smrtelných 35,7 % (2012),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,8 %, na závažných 16,9 %, na smrtelných 31,6 % (2011),

Dopravní prostředky měly podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,7 %, na závažných 14,4 %, na smrtelných 37,8 % (2010),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,8 %, na závažných 16,1 %, na smrtelných 39,4 % (2009),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,3 %, na závažných 20,0 %, na smrtelných 40,8 % (2008),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,0 %, na závažných 19,5 %, na smrtelných 35,9 % (2007),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 3,9 %, na závažných 15,4 %, na smrtelných 36,4 % (2006),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 4,5 %, na závažných 19,5 %, na smrtelných 42,6 % (2005).

Nebezpečné látky (ESAW) měly podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 2,8 %, na závažných 5,2 %, na smrtelných 0,9 % (2014),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 2,9 %, na závažných 4,2 %, na smrtelných 6,2 % (2013),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 3,4 %, na závažných 5,7 %, na smrtelných 7,5 % (2011),

Živé organizmy, fyzikální jevy, přírodní živly (ESAW) měly podíl na případech:

s pracovní neschopností nad 3 dny 4,6 %, na závažných 5,7 %, na smrtelných 8,8 % (2012),

Elektřina měla podíl na případech:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,1 %, na závažných 1,0 %, na smrtelných 2,2 % (2010),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,1 %, na závažných 1,5 %, na smrtelných 3,9 % (2009),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,1 %, na závažných 1,5 %, na smrtelných 2,6 % (2008),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,1 %, na závažných 1,1 %, na smrtelných 4,7 % (2007),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,1 %, na závažných 1,9 %, na smrtelných 3,2 % (2006),
 • s pracovní neschopností nad 3 dny 0,2 %, na závažných 1,6 %, na smrtelných 3,0 % (2005).

Vzájemným porovnáním grafů č. 5.0, 5.1 a 5.2 zjistíme, jak byly jednotlivé zdroje úrazu zastoupeny v pracovních úrazech různé závažnosti v roce 2014.

5.5   Vývoj zdrojů úrazu u pracovních úrazů v letech 2005 - 2014

Pracovní úrazovost 2014

V grafu č. 5.5.1 je znázorněn vývoj počtu závažných pracovních úrazů bazickými indexy podle zdrojů úrazu. Celkové počty za ČR těchto pracovních úrazů se v letech 2005 - 2008 příliš nelišily. V roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu počtu případů přibližně o 20 %. V následujících letech pak počty těchto případů dramaticky vzrostly. Nejvyšší hodnota indexu za ČR byla evidována v roce 2011 a to 135 %. Tato hodnota byla nejvyšší v roce 2011 u zdroje úrazu Budovy, konstrukce, povrchy a to 153 %. Nejvyšší hodnota indexu byla zaznamenána v letech 2012 - 2014 u zdroje úrazu Živé organizmy, fyzikální jevy, přírodní živly (až 262 %).

U pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny (graf č. 5.5.2) bázické indexy zaznamenaly pokles, největší v roce 2009 u všech zdrojů úrazu. K největšímu poklesu došlo u Nebezpečných látek v roce 2013 (o 55 %).

Systémy pro dopravu a manipulaci a skladování zaznamenaly v následujících letech nárůst, v letech 2012 – 2014 extrémní až na hodnotu 388 % (v grafu nezobrazeno).

U zdroje úrazu Živé organizmy, fyzikální jevy, přírodní živly byl zaznamenán pokles proti roku 2005 ve většině sledovaných let nejmenší.

Pracovní úrazovost 2014

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail