Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013

Zdroj: 

V České republice v roce 2013 došlo oproti roku 2012 k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Mírný pokles byl zaznamenán u většiny ukazatelů pracovní úrazovosti. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013 čtěte v tomto článku.

Část 18. Zdroje dat a související tabulky

Část 18. Zdroje dat a související tabulky

Zdroje dat

1.    Databáze ze statistického zjišťování „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“  a ze „Statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR“ prováděné Českým statistickým úřadem.

2.    Databáze z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce zpracovaná ze záznamů o úrazech.

3.    Databáze z informačního systému Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., o smrtelných pracovních úrazech a o pracovních úrazech podle metodiky evropské statistiky o pracovních úrazech (ESAW) za roky 2003 - 2010.

Tabulka č. 9 Zdroje dat pracovní úrazovosti v roce 2013

zdroj dat podniky pojištěnci PU bez PN PU s PN  do 3 dnů PU s PN nad 3 dny smrtelné PU velikost podniku
SÚIP 13 tis. x x x 40,0 tis. 0,1 tis. všechny
ČBÚ x x x x 0,6 tis. 0,0 tis. všechny
ČSÚ 400 tis. 4 440 tis. x 0,6 tis. 42,3 tis. x. všechny

Související tabulky

Tabulka č. 2.3

Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v letech 2004 - 2013 (ČSÚ)

rok počet pojištěnců počet prac. úrazů s prac. nesch. počet dnů pracovní nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěnců průměrné procento pracovní neschop. pro pracovní úraz prům. doba trvání případu (kal. dny) průměrný denní stav práce neschop. počet prac. úrazů bez pracovní neschop.
  graf č. 2.5 gr. č. 2.1   graf č. 2.2 graf č. 2.3 graf č. 2.4   graf č. 2.1
2004 4 389 251 81 688 3 565 634 1,86 0,222 43,65 9 742 27 555
2005 4 442 703 82 042 3 702 310 1,85 0,228 45,13 10 143 28 997
2006 4 497 033 82 296 3 766 313 1,83 0,229 45,77 10 319 29 243
2007 4 597 021 77 233 3 600 581 1,68 0,215 46,62 9 865 28 806
2008 4 572 443 71 281 3 548 355 1,56 0,212 49,78 9 695 28 650
2009 4 253 139 50 173 2 767 757 1,18 0,178 55,16 7 583 23 158
2010 4 310 960 51 678 2 692 547 1,20 0,171 52,10 7 377 25 192
2011 4 211 549 47 111 2 592 537 1,12 0,169 55,03 7 103 25 528
2012 4 471 889 44 108 2 423 425 0,99 0,148 54,94 6 620 x
2013 4 440 326 42 927 2 391 689 0,97 0,148 55,72 6 553 x

Tabulka č. 2.4 
Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v letech 2004 – 2013 (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ)

rok počet pojištěnců počet smrtelných pracovních úrazů četnost na 10 000 pojištěnců procento z pracovních úrazů s pracovní neschopností
  graf č. 2.8 graf č. 2.6 graf č. 2.7  
2004 4 389 251 187 0,43 0,23
2005 4 442 703 164 0,37 0,20
2006 4 497 033 152 0,34 0,18
2007 4 597 021 188 0,41 0,24
2008 4 572 443 174 0,38 0,24
2009 4 253 139 105 0,25 0,21
2010 4 310 960 121 0,28 0,23
2011 4 211 549 125 0,30 0,26
2012 4 471 889 113 0,25 0,26
2013 4 440 326 113 0,25 0,26

 Tabulka č. 6.7 – Poměr počtu pracovních úrazů a pojištěnců v letech 2004 – 2013, ženy a muži

rok % pracovních úrazů s pracovní neschopností % pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny % pracovních úrazů závažných % pracovních úrazů smrtelných % pojištěnců
graf č. 6.6 ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
2004 25,1 74,9 25,0 75,0 13,8 86,2 4,5 95,5 46,9 53,1
2005 25,3 74,7 25,3 74,7 14,2 85,8 3,6 96,4 46,8 53,2
2006 24,6 75,4 24,6 75,4 13,9 86,1 3,9 96,1 46,9 53,1
2007 26,8 73,2 25,5 74,5 12,4 87,6 5,9 94,1 47,0 53,0
2008 26,6 73,4 26,4 73,6 13,9 86,1 4,6 95,4 47,0 53,0
2009 28,3 71,7 28,0 72,0 13,2 86,8 7,6 92,4 47,5 52,5
2010 29,0 71,0 29,0 71,0 17,8 82,2 9,1 90,9 48,2 51,8
2011 28,6 71,4 29,1 70,9 16,8 83,2 6,4 93,6 49,0 51,0
2012 28,7 71,3 29,4 70,6 18,3 81,7 1,8 98,2 49,0 51,0
2013 29,1 70,9 29,3 70,7 19,0 81,0 6,2 93,8 49,1 50,9
Autor článku: 

Komentáře

Varující údaj

18.05.2014 - 16:56 Radoslav Vlasák
Co je platné, že se vykazuje snížení či stagnace počtu pracovních úrazů - jistě, je to dobře, otázkou ale stejně zůstává, kolik úrazů (a možná i těch s fatálními následky - "načerno" pracujících lidí je u nás pořád ještě víc než dost) zůstane "mimo statistiku". Varující (a to už dlouhodobě) je ale zejména údaj o průměrné pracovní neschopnosti na 1 úraz. Kolem roku 1990 to bylo cca 20 dnů, dnes již toto číslo opakovaně překračuje hodnotu 55 dnů. Svého času se to "zdůvodňovalo" bodovým systémem finančního ohodnocení lékařů, ale nárůst pokračoval i po zavedení kapitačních plateb za pojištěnce - a pokračuje dodnes. Možná argumentace, že déletrvající pracovní neschopnost se poškozeným zaměstnancům v případě jimi nezaviněného pracovního úrazu vlastně "vyplatí", nejspíš - zvlášť při současné úrovni nezaměstnanosti a obavách ze ztráty zaměstnání - zase až tak moc neobstojí. Více jak dvojnásobné zvýšení pracovní neschopnosti půjde tedy s velkou pravděpodobností na vrub stále závažnějšímu poškození zdraví z titulu pracovních úrazů s nutností delšího a komplikovanějšího léčení - ale to zřejmě nikoho moc nevzrušuje. Přitom vypovídací schopnost tento údaj určitě má, mj. i v souvislosti s tím, že možnosti našeho zdravotnictví jsou za tu dobu na podstatně vyšší úrovni a doba léčení (a tedy i pracovní neschopnosti) by se tak měla spíš zkracovat, než naopak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail