Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti.

Nejčastější podskupiny zdrojů PÚ s PN a smrtelných PÚ

Nejčastější podskupiny zdrojů PÚ s PN a smrtelných PÚ

5.3   Nejčastější podskupiny zdrojů pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny

Nejčastějšími podskupinami zdrojů úrazů z celkového počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny podle klasifikačního schéma zdrojů úrazu byly:

Ve skupině I. Dopravní prostředky:

 • Motorové silniční dopravní prostředky                                                  2,4 %
 • Nemotorové dopravní prostředky vnitropodnikové                             1,1 %

Ve skupině IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob:

 • Vnitropodniková pracoviště                                                                    14,2 %
 • Schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich                        8,5 %
 • Silnice, cesty ap, vč. dopravních a pracovních prostorů kolejových drah (pracovní komunikační prostory) veřejného charakteru – pády osob na rovině  

                                                                                                                                    9,8 %

 • Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše                                    1,8 %

Ve skupině V. Materiál, břemena, předměty:

 • Ostatní materiál, předměty, výrobky – pád předmětů                          10,8 %
 • Břemena (materiál, předměty přemisťované/manipulované), úrazy břemeny 11,9 %
 • Materiál, předměty – působení ostrými hranami                                   7,3 %
 • Drobné úlomky z materiálů nebo z nástrojů odlétnuvší                       1,7 %
 • Materiál, břemena, předměty – nespecifikováno                                   1,1 %
 • Zemina, hornina, kámen, kusový a sypký materiál                                1,1 %

Ve skupině VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení:

 • Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací a probíjecí)                    5,2 %
 • Pomocné ruční nářadí (náčiní), bicí, utahovací, přidržovací                   1,8 %
 • Ručně ovládané stroje a přístroje                                                               1,3 %

Ve skupině VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny:

 • Horké látky tekuté a plynné                                                                           1,3 %

Ve skupině X. Lidé, zvířata a přírodní živly:

 • Zvířata                                                                                                                2,2 %
 • Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou        1,7 %

Ostatní zdroje úrazů byly zastoupeny méně než 1,1 %.

Uvedené zdroje úrazů představovaly celkem 85,2 %.

5.4 Nejčastější podskupiny zdrojů smrtelných pracovních úrazů

Ve skupině I. Dopravní prostředky:

 • Motorové silniční dopravní prostředky                                                        29,0 %

Ve skupině IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob:

 • Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše                                        14,2 %

Ve skupině V. Materiál, břemena, předměty:

 • Ostatní materiál, předměty, výrobky, zařízení (pády)                                  9,6 %

Ostatní zdroje úrazu jsou uvedeny v tabulce č. 5.4.

5.5 Podíl zdrojů úrazu na závažnosti pracovních úrazů

Vzájemným porovnáním grafů č. 5.0, 5.1 a 5.2 zjistíme, jak byly jednotlivé zdroje úrazu v zastoupeny v pracovních úrazech různé závažnosti.

Nejmenší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a největší na smrtelných

I. Dopravní prostředky měly podíl na případech:
s pracovní neschopností nad tři dny  4,7 %, na závažných 14,4 % a na smrtelných 37,8 %.

IX Elektřina měla celkově malý podíl na případech:
s pracovní neschopností nad tři dny 0,1 %, na závažných 1,0 % a na smrtelných 2,2 %.

Největší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a nejmenší na smrtelných

V. Materiál, břemena, předměty měly podíl na případech:
s pracovní neschopností nad tři dny  33,9 %, na závažných 16,4 % a na smrtelných 20,0 %.

VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení měly podíl na případech:
s pracovní neschopností nad tři dny 8,7 %, na závažných 1,5 % a na smrtelných 0,7 %.

X. Lidé, zvířata a přírodní živly měly podíl na případech:
s pracovní neschopností nad tři dny  4,0 %, na závažných 4,4 % a na smrtelných 0,7 %.

Další zdroje

V. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob se podílely nejvíce na případech závažných, a to 40,3 %. U ostatních typů úrazu se podílely také zásadním způsobem (35,2 % a 17,8 %).

III. Stroje se podílely nejvíce na případech závažných, a to 11,5 %. U ostatních typů úrazu se podílely 7,3 % a 5,2 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail