Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti.

5 Zdroje pracovních úrazů v roce 2010

5 Zdroje pracovních úrazů v roce 2010

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2010, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v bázi dat SÚIP. Klasifikace zdrojů úrazů byla provedena z důvodů zachování časových řad podle klasifikačního schéma zdrojů úrazu obsaženého v příloze III., nyní již neplatné vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb. Soubor dat z roku 2010 obsahoval data připravená ze 43 6301 záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, které inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP2. Z toho bylo 928 pracovních úrazů závažných, tj. s hospitalizací nad 5 dní. Do přehledu smrtelných pracovních úrazů bylo zahrnuto 135 případů, tj. včetně těch případů, které nepodléhají statistickému zjišťování. Smrtelné pracovní úrazy podléhající dozoru systému ČBÚ (5 případů) zahrnuty nebyly. V grafech č. 5.1, 5.0 a 5.2 je znázorněn podíl počtu pracovních úrazů (smrtelných, závažných a s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny) v základních skupinách zdrojů. V tabulkách č. 5.1.1 – 5.2.4 jsou uvedeny zdroje úrazu v krajích ČR podle sídla firmy i podle kraje, kde k úrazu došlo. V tabulkách č. 5.1 a 5.2 jsou pak uvedeny případy v kraji a mimo kraj registrace firmy.

5.1 Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 2010

Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2010

Z grafů č. 5.1 (tab. č. 5.1.1) a 5. 0 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných:

  • V. Materiál, břemena, předměty                                                         35,2 %
  • IV. Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob  33,9 %
  • VI. Nářadí, náčiní, nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje      8,7 %
  • IV. Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob  40,3 %
  • V. Materiál, břemena, předměty                                                         16,4 %
  •  I. Dopravní prostředky                                                                         14,4 %

1 Podle stavu evidence k 1.3. 2011
2 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Podíl počtu závažných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2010

5.2 Zdroje smrtelných pracovních úrazů v roce 2010

Z grafu č. 5.2 (tab. č. 5.2.1) je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů:

  • I. Dopravní prostředky                                                                            37,8 %
  • IV. Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob    20,0 %
  • V. Materiál, břemena, předměty                                                           17,8 %

Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2010

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail