Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti.

4.3 Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

4.3 Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Pracovní úrazy s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE)

Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE)

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v odvětvích (CZ-NACE)

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v odvětvích (CZ-NACE)

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti (2006 - 2010) v ČR ve vybraných odvětvích je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Za roky 2006 a 2007 byly použity hodnoty ukazatelů „korigované“, neboť jsou porovnatelné s hodnotami let 2008 - 2010, které uvádí ČSÚ (tabulka č. 4.3).

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Významný nárůst byl zaznamenán v odvětvích: Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 16 %, Vzdělávání (P.) o 16 % a v Dopravě a skladování (H.) o 9 %.

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Obdobně jako u počtu případů došlo k nárůstu četnosti ve výše uvedených odvětvích. Ve Zpracovatelském průmyslu (C.) došlo k nárůstu jen o 4 %. Ve Stavebnictví (F.) došlo naopak k poklesu četnosti a to o 5 %.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Pokles byl zaznamenán zejména v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (I.) o 16 %, dále pak v Zásobování vodou a činnosti s odpady (E.) o 8 % a ve Zpracovatelském průmyslu (C.) o 6 %.

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. K historickému poklesu tohoto ukazatele v ČR nejvíce přispěla odvětví: Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 12 %,  Zpracovatelský průmysl (C.) o 10 % a Doprava a skladování (H.) o 8 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail