Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti.

3.3 Vývoj pracovní úrazovosti v krajích

3.3 Vývoj pracovní úrazovosti v krajích

Z grafu č. 3.3.1 je patrné, že na mírném vzestupu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v ČR (o 3,0 %) se podílela většina krajů ČR. Největší vzestup byl zaznamenám v kraji Vysočina (o 6,5 %), dále pak v Hlavním městě Praze (o 5,9 %) a v kraji Moravskoslezkém (o 5,5 %). K poklesu došlo jen v kraji Pardubickém (o 2,9 %) a Jihomoravském (o 0,8 %).

Z grafu č. 3.3.2 je patrné, že i četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností mírně stoupla v souvislosti se vzestupem absolutního počtu pracovních úrazů ve většině krajů ČR. Největší vzestup byl zaznamenám v kraji Vysočina (o 6,2 %) a naopak největší pokles v kraji Pardubickém (o 3,6 %). Meziroční vzestup četnosti v ČR byl zaznamenán jen o 1,7 %.

Průměrné procento pracovní neschopnosti při meziročním porovnání hodnot v roce 2009 a 2010 kleslo v ČR o 3,9 % (graf č. 3.3.3) a podílela se na něm většina krajů. Největší pokles byl zaznamenám v kraji Zlínském (o 12,9 %), Libereckém (o 8,8 %) a Jihočeském (o 6,5 %). Největší nárůst tohoto ukazatele byl zaznamenám v kraji Vysočina (o 1,3 %).

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti v důsledku pracovních úrazů klesla u všech krajů a tím i celkově v ČR (o 5,5 %). Největší pokles byl zaznamenán v kraji Zlínském (o 14,5 %). Viz graf č. 3.3.4.

Hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.

3.4  Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v krajích

Z grafů č. 3.4.1 a 3.4.2 je patrné, že ve většině krajů (8) došlo k nárůstu počtu a četnosti smrtelných pracovních úrazů (na 10 000 pojištěnců). Ve čtyřech krajích došlo k poklesu těchto ukazatelů a ve dvou krajích oba ukazatele stagnovaly. V roce 2010 došlo v ČR k nárůstu počtu i četnosti smrtelných pracovních úrazů po extrémnímu poklesu v roce 2009.

Hodnoty ukazatelů v letech 2006 – 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 3.4

Pracovní úrazy s pracovní neschopností v krajích ČR

Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností v krajích ČR

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v krajích ČR

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v krajích ČR

Grafy č. 3.4.1  Smrtelné pracovní úrazy v krajích v letech 2001 - 2010

Smrtelné úrazy v krajích ČR v letech 2001 - 2010

Grafy č. 3.4.2 Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích v letech 2001 - 2010

Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích ČR v letech 2001 - 2010

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail