Pracovní úrazovost v České republice v roce 2010

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti.

2 Vývoj pracovní úrazovosti v ČR

2 Vývoj pracovní úrazovosti v ČR

2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2010

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2010 vztahují ke 4,311 mil. nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.

V roce 2010 bylo v České republice nově hlášeno celkem 51 678 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 977 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 2,692 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2010 k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 3,0 %) a naproti tomu ke snížení absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy o 2,7 %. To významně ovlivnilo průměrnou délku trvání jednoho případu!

Celkově 50 047 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno celkem 25 192 pracovních úrazů.

Pokud se týče relativních ukazatelů pracovní úrazovosti, došlo v roce 2010 k mírnému nárůstu četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců z hodnoty 1,18 na hodnotu 1,20 (tj. o 1,7 %).

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v roce 2010 opět kleslo z hodnoty 0,178 % na hodnotu 0,171 %.

V roce 2010 klesla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 55,16 na hodnotu 52,10 kalendářních dnů, tj. o 3,06 dne (o 5,5 %). Tím došlo po mnoha letech k zastavení růstu tohoto ukazatele.

V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 377 osob, tj. o 206 osob méně než v roce 2009.

2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2010

V roce 2010 bylo v  systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) registrováno celkem 140 smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování ČSÚ 121 případů vykazovaných za Českou republiku. Z toho bylo orgány SÚIP a ČBÚ šetřeno:

  • 135 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících kontrolní činnosti SÚIP (šetří oblastní inspektoráty práce - OIP), z nichž 117 případů podléhá statistickému zjišťování ČSÚ a
  • 5 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ (šetří obvodní báňské úřady), z nichž statistickému zjišťování podléhají 4 případy.

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 vzrostl proti roku 2009 o 16 případů (ze 105 na 121), což představuje zvýšení o 15,2 %. Tyto změny ovlivnily četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. Hodnota tohoto ukazatele se v ČR zvýšila proti předešlému roku z hodnoty 0,25 na 0,28. Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností vzrostl z 0,21 % na 0,23 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail