Pracovní úrazovost v České republice v roce 2009

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2009 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Hodnoty všech ukazatelů pracovní úrazovosti (kromě průměrné doby trvání jednoho případu) proti roku 2008 klesly.

Úvod

Úvod

V roce 2009 došlo k ještě výraznějšímu poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů než v roce 2008, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2009 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Hodnoty všech ukazatelů pracovní úrazovosti (kromě průměrné doby trvání jednoho případu) proti roku 2008 klesly. V roce 2009 bylo statisticky vykázáno 105 smrtelných pracovních úrazů, což je o 69 případů méně než v roce 2008. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců se meziročně snížila o 34,2 %.

V roce 2009 pokračoval dál pozitivní vývoj smrtelné pracovní úrazovosti z let 2002 až 2006 přerušený nepříznivým rokem 2007. Příznivý vývoj byl zaznamenán ve většině odvětví kromě Těžby a dobývání (B). V tomto odvětví nedošlo k žádné vážné důlní nehodě. Počet smrtelných pracovních úrazů klesl ve většině skupin zdrojů úrazu. Ke vzestupu počtu případů došlo pouze ve skupinách zdrojů „Průmyslové škodliviny“, „Lidé, zvířata, živly“ a „Jiné zdroje“.

Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností klesl proti roku 2008 o 29,6 %. Počet pojištěnců meziročně klesl mírně (o 7,0 %, tj. o 319 tisíc). To se promítlo do četnosti těchto pracovních úrazů, pokles byl zaznamenán o 24,4 %. Snížil se také počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (o 22,0 %) a tím i průměrný denní stav práce neschopných (o 21,8 %) a také průměrné procento pracovní neschopnosti (o 16,0 %). Jediný relativní ukazatel, který dlouhodobě vykazuje trend pozvolného růstu, je průměrná doba trvání jednoho případu. V roce 2009 to bylo již 55,2 kalendářních dnů na jeden případ. Protože počet pracovních úrazů s pracovní neschopností klesl meziročně dynamičtěji než počet dnů této pracovní neschopnosti, došlo k rekordnímu nárůstu tohoto ukazatele a to již o 10,8 %.

Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se tedy i v roce 2009 promítl pokračující technický vývoj, kontrolní činnost inspekce práce a zejména vliv legislativních změn. Trend hospodářského oživení se v loňském roce zpomalil. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2009 skupina „Materiál, břemena a předměty“ (35 %). U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob“ (37 %) a u smrtelných pracovních úrazů skupina “Dopravní prostředky“ (39 %).

Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2009 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (76 %). U smrtelných pracovních úrazů to bylo „Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail