Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Nejčastější podskupiny zdrojů pracovních úrazů

Nejčastější podskupiny zdrojů pracovních úrazů

Nejčastější podskupiny zdrojů pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny

Nejčastějšími podskupinami zdrojů úrazů z celkového počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny podle klasifikačního schéma zdrojů úrazu jsou:

Ve skupině I. Dopravní prostředky:

 • Motorové silniční dopravní prostředky ….……………………………………...…1,7 %
 • Nemotorové vnitropodnikové dopravní prostředky ……………………………… 0,9 %

Ve skupině III. Stroje:

 • Stroje (hnací, pomocné, obráběcí) nespecifikováno ……………….………………2,2 %

Ve skupině IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob:

 • Vnitropodniková pracoviště …….……………………………………………….. 10,3 %
 • Schody, žebříky, výstupy – pády osob na nich a z nich …….……………………...6,9 %
 • Silnice, cesty ap., vč. dopravních a pracovních prostorů kolejových drah  (pracovní komunikační prostory) veřejného charakteru – pády osob na rovině ….….4,5 %
 • Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob – nespec. ……... 3,1 %
 • Ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše .……………………. ……………. 1,7 %

Ve skupině V. Materiál, břemena, předměty:

 • Břemena (materiál, předměty přemisťované/manipulované), úrazy břemeny .…....11,7 %
 • Ostatní materiál, předměty, výrobky – pád předmětů …………………………..... 10,1 %
 • Materiál, předměty – působení ostrými hranami ….……………………………..... 9,4 %
 • Materiál, břemena, předměty – nespecifikováno …….…..………………………....5,7 %
 • Drobné úlomky z materiálů nebo z nástrojů odlétnuvší ………..…………………...2,7 %

Ve skupině VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení:

 • Nástroje ruční (řezné, sekací, krájecí, dlabací a probíjecí) ……….………………. .5,4 %
 • Pomocné ruční nářadí (náčiní), bicí, utahovací, přidržovací …….………………....2,0 %
 • Ručně ovládané stroje a přístroje ……….…………………………………………. 1,3 %

Ve skupině VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny:

 • Horké látky tekuté a plynné ……….………………………………………………..1,5 %
 • Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny – nespecifikováno ………. 1,2 %
 • Horké látky pevné, horké předměty, zařízení apod. …............................................. 0,9 %

Ve skupině X. Lidé, zvířata a přírodní živly:

 • Zvířata ……….…………………………………………………………………….. 2,1 %
 • Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou ….……………….1,0 %

Ostatní zdroje úrazů jsou zastoupeny méně než 0,9 %.

Nejčastější podskupiny zdrojů smrtelných pracovních úrazů

Ve skupině I. Dopravní prostředky:

 • motorové silniční dopravní prostředky .…………………………………………… 29,2 %

Ve skupině IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob:

 • ostatní zvýšená pracoviště – pády osob z výše .……………………………………  19,3 %

Ve skupině V. Materiál, břemena, předměty:

 • zemina, hornina, kámen kusový a sypký materiál – pád předmětů …………………  3,6 %

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail