Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Zdroje pracovních úrazů v roce 2007

Zdroje pracovních úrazů v roce 2007

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2007, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v bázi dat SÚIP. Soubor dat z roku 2007 obsahoval data připravená ze 64 349  záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, které inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP . Klasifikace zdrojů úrazů byla provedena z důvodů zachování časových řad podle klasifikačního schéma zdrojů úrazu obsaženého v příloze III., nyní již neplatné vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb.

Klikněte pro zvětšení

Z grafu č. 5.1 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazu:

  • Skupina  V. Materiál, břemena, předměty                  39,8 %
  • Skupina IV. Pracovní, cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob  26,9 %
  • Skupina VI. Nářadí, náčiní, nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje     9,8 %
  • Skupina III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní)           8,5 %

Zdroje smrtelných pracovních úrazů v roce 2007

V grafu č. 5.2 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v základních skupinách zdrojů. Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena převážně oblastními inspektoráty práce podle klasifikačního schéma obsaženého v příloze č. III. k bývalé vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb. a zaznamenána v informačním systému SÚIP. Do přehledu smrtelných pracovních úrazů bylo zahrnuto 192 případů, tj. včetně těch případů, které nepodléhají statistickému zjišťování. Smrtelné pracovní úrazy podléhající dozoru systému ČBÚ (6 případů) zahrnuty nebyly.

Klikněte pro zvětšení


Z grafu č. 5.2 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů smrtelných úrazů:

  • Sk.   I. Dopravní prostředky                35,9 %
  • Sk. IV. Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory (pády osob)  22,9 %
  • Sk.  V. Materiál, břemena, předměty      12,5 %
  • Sk.VII. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí)          6,8 %

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail