Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007

Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2007 vztahují ke 4,597 mil. nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.

V roce 2007 bylo v České republice nově hlášeno celkem 77 233 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 19 922 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 3,601 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2007 k významnému snížení počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 5 063 případů), a také ke snížení absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti o 4,4 %.

Celkově 74 942 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno celkem 28 806 pracovních úrazů.
Pokud se týče relativních ukazatelů pracovní úrazovosti, došlo v roce 2007 pouze k velkému poklesu četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců z hodnoty 1,83 na hodnotu 1,68.

V roce 2007 vzrostla proti roku 2006 průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 45,77 na hodnotu 46,62 kalendářních dnů, tj. o 0,85 dne.

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz proti roku 2006 významně kleslo z hodnoty 0,229 % na hodnotu 0,215 %.
V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 9 865 osob, o 454 osob méně než v roce 2006.

 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007

V roce 2007 bylo v  systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) registrováno celkem 198 smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování ČSÚ 188 případů vykazovaných za Českou republiku. Z toho bylo orgány SÚIP a ČBÚ šetřeno:

  • 192 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících kontrolní činnosti SÚIP (šetří oblastní inspektoráty práce - OIP), z nichž 182 případů podléhá statistickému zjišťování ČSÚ a
  • 6 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ (šetří obvodní báňské úřady), z nichž statistickému zjišťování podléhá všech 6 případů

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2007 stoupl proti roku 2006 o 36 případů (ze 152 na 188), což představuje vzestup o 23,7 %. Tyto změny ovlivnily četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. Hodnota tohoto ukazatele se v ČR zvýšila proti předešlému roku z hodnoty 0,34 na 0,41. Proti předcházejícímu roku se zvýšil i podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (z 0,18 % na 0,24 %).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail