Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2005 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2004 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly

Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti (2000 - 2005) v ČR ve vybraných odvětvích. Některé grafy jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty (2001 - 2005) jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.
V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice na ose hodnot) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů. Nárůst u Zdravotnictví (N), pokles u Zemědělství, lesní hospodářství (A) a Dobývání nerostných surovin (C).
Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů  na 100 zaměstnanců. Nárůst: Doprava, skladování a spoje (I), pokles: Zemědělství, lesní hospodářství (A) a Stavebnictví (F).
V grafu č. 4.3.3. je uveden vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárůst u Zemědělství, lesní hospodářství (A),  Doprava, skladování a spoje (I) a Zdravotnictví (N), pokles u Dobývání nerostných surovin (C).
V grafu č. 4.3.4 je zaznamenán vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárust vykazují všechna odvětví.

Ilustrační obrázek 

Ilustrační obrázek 

Ilustrační obrázek 

Ilustrační obrázek 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail