Pracovní úraz uznává zaměstnavatel

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Naše zaměstnankyně na začátku směny nahlásila, že si vykloubila základní kloub palce ruky. Ošetření odmítla a pokračovala celých 8 hodin v práci, kde palci obou rukou zacvakává plastový díl. Za několik dní přišla neschopenka s vyznačeným pracovním úrazem od obvodní lékařky. Na žádost zaměstnavatele vyhledala odborné vyšetření s tím, že jí zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz. Odborné vyšetření potvrdilo vykloubení kloubu palce ruky. Po 3,5 měsíční pracovní neschopnosti nastoupila do práce. Po měsíci nahlásila, že při chůzi na pracovišti pocítila bolest v lýtku nohy. Po hodině práce odešla k lékaři. Lékař z chirurgie jí vystavil PN s pracovním úrazem. Paní je tedy opět v PN a obáváme se, že to takhle půjde dál. Má zaměstnavatel nějakou možnost s uvedeným nesouhlasit?

Označení úrazu zaměstnance za úraz pracovní je plně v kompetenci zaměstnavatele. Jedině on může posoudit, zda úraz naplňuje zákonné znaky pracovního úrazu, tedy že k „poškození zdraví došlo nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zjistit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. V popisovaném případu by se měl zaměstnavatel podrobně zabývat dobou vzniku úrazu. Oznámení úrazu na začátku směny může nasvědčovat tzv. vnesenému úrazu, tedy úrazu, který vznikl ještě před příchodem na pracoviště zaměstnavatele a tam poté za pracovní úraz vydáván. Pokud úraz jako pracovní označí lékař (např. vyznačením na neschopence), není to pro pracovněprávní vztah relevantní. Zaměstnavatel není názorem lékaře vázán. Lékař většinou vychází ze subjektivního sdělení pacienta. Neuzná-li zaměstnavatel úraz zaměstnance za úraz pracovní, může se zaměstnanec domáhat uznání úrazu za úraz pracovní u soudu. V tom případě musí ale zaměstnanec počítat s tím, že nese důkazní břemeno, tedy že on musí před soudem dokázat, že se jedná o úraz pracovní. Konečně, důkazní břemeno nese zaměstnanec i tehdy, uplatňuje-li nárok na uznání svého úrazu jako úrazu pracovního.

Autor článku: 

Komentáře

Zase jenom poznámečka

14.12.2013 - 21:19 Radoslav Vlasák
Možná by bylo v této souvislosti potřebné znovu zdůraznit, že právo uznat či neuznat úraz jako pracovní má pouze zaměstnavatel, případně soud, a nikoliv tzv. úrazová pojišťovna - i takové snahy se občas bohužel objevují. A zaměstnanci je potom sděleno, že zaměstnavatel by mu sice úraz jako pracovní uznal rád, ale právě kvůli pojišťovně nemůže...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail