Pracovní úraz Slováka u zaměstnavatele v ČR

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Pracovním úrazem postižený zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem v ČR je občan Slovenské republiky. Aktuálně se léčí z následků pracovního úrazu na Slovensku, jeho ošetřující lékař zde tedy oboduje utrpěnou bolest a ztížení společenského uplatnění dle slovenských předpisů. Může tento poškozený zaměstnanec bez dalšího uplatnit své právo na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění před českými soudy? Pokud by se zaměstnavatel zcela zprostil své odpovědnosti za tento úraz, jedná se stále o pracovní úraz nebo jiný druh úrazu?

Dojde-li k pracovnímu úrazu zaměstnance, který má bydliště v jiném státě Evropské unie, a je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem v České republice, vztahují se na takový případ předpisy EU, které určují koordinaci systémů sociálního zabezpečení EU, kam také patří problematika odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Podle čl. 36 Nařízení EP a Rady č. 883/2004 poskytnou se věcné dávky (plná léčebná péče) ve státě,  v němž  má zaměstnanec bydliště. V daném případě ve Slovenské republice. Pokud jde o peněžitá plnění (náhrady škody na zdraví), jsou vždy vyplácena podle legislativy státu, kde je zaměstnanec zaměstnán v okamžiku vzniku pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání, tzn. podle zákoníku práce v ČR. K řádnému uspokojení nároků zaměstnance je však třeba koordinace příslušných institucí jednotlivých států, což vyžaduje určitou administrativní spolupráci. V případě, který uvádíte, poskytne plnou zdravotní péči instituce ve státě, kde zaměstnanec bydlí. Dávky v nemoci poskytne zaměstnavatel a poté příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v ČR, ale na základě podkladů slovenské instituce sociálního zabezpečení formou předepsaného formuláře platného pro země EU.

Totéž platí pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Zde platí čl. 34 bod 4. Nařízení EP a Rady č. 987/2009, podle něhož po skončení léčení zašle příslušná instituce Slovenské republiky podrobnou zprávu, k níž jsou přiložena lékařská potvrzení o trvalých následcích úrazu a zejména o aktuálním stavu zraněné osoby a o zotavení ze zranění nebo jejich stabilizaci. Na základě této zprávy dojde k posouzení bodového ohodnocení podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to lékařem, který podle zákona o specifických zdravotních službách poskytuje zaměstnancům zaměstnavatele v ČR pracovnělékařské služby na základě žádosti zaměstnavatele.

K dalším dotazům se uvádí, že k řešení sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v uvedeném případě je příslušný obecný soud podle sídla zaměstnavatele. Jde-li o pracovní úraz  ve smyslu právní úpravy zákoníku práce, nemá na jeho kvalifikaci vliv, jestli se zaměstnavatel zprostí zcela nebo zčásti odpovědnosti za škodu při takovém úrazu.

Autor článku: 

Komentáře

Zrušená vyhláška

30.03.2015 - 10:52 Radoslav Vlasák
Tak trochu jsem na rozpacích stran odkazu na již zrušenou vyhlášku č. 440/2001 Sb. Jistě - obě zainteresovaná ministerstva (MPSV a MZd) vydala stanovisko, že se podle ní má i nadále postupovat, ale řada právníků tvrdí, že tento postup už není možný. Resp. možný je, ale s rizikem, že poškozený zaměstnanec se bude domáhat podstatně vyššího odškodnění podle nového občanského zákoníku. A nařízení vlády, které by předmětnou vyhlášku nahradilo, se doposud tvoří...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail