Pracovní úraz na základě zvýšené námahy

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Při zvýšené námaze v zaměstnání, kdy jsem zvedal těžší břemena, jsem asi po 14 dnech zjistil oboustranou tříselnou kýlu. Chtěl bych se zeptat, zda jde o úraz pracovní či nikoli.

Obecně platí, že pracovním úrazem je tělesné zranění zaměstnance, které nastalo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, a to může být i vznik kýly. Ve Vašem případě však bude asi rozhodující otázka prokázání vzniku úrazu v přímé příčinné souvislosti (kauzálního nexu) s plněním pracovních úkolů. To je věc důkazní a Vy budete muset prokázat přesně, kdy a za jakých okolností u Vás k úrazu došlo. Tvrdit, že před x dny jste zvedal těžší břemena asi neobstojí. Musíte dokázat, kdy přesně se tak stalo a za jakých okolností. Proto vždy doporučuji zaměstnancům, aby každý i sebemenší úraz hlásili buď svému vedoucímu nebo jej zapsali do knihy úrazu. Nikdy nikdo neví dopředu, co se z drobného poškození může vyvinout. S odstupem 14 dnů podle mého názoru nelze dobře prokázat přesný okamžik vzniku úrazu a vysledovat, při jakém konkrétním plnění pracovních úkolů k němu došlo, pokud nemáte jiné důkazy.

Autor článku: 

Komentáře

Kniha úrazů

15.06.2015 - 11:37 Radoslav Vlasák
To je právě ta situace, o které jsem se ve svých příspěvcích na BOZPinfo už několikrát zmiňoval. Nahlásit úraz nadřízenému, příp. nechat zapsat do Knihy úrazů, což si ale v případě hlášení nadřízenému stejně umím jen obtížně představit jinak, než jako adekvátní zápis v Knize úrazů. A opět se přímo nabízí otázka, co se stane v případě, že se Kniha úrazů po čase "ztratí" - poškozený zaměstnanec se s velkou pravděpodobností dostane do důkazní nouze s možnými negativními důsledky pro jeho odškodnění. Řešení? Kopii zápisu v Knize úrazů předat poškozenému zaměstnanci vždycky (i bez jeho žádosti), když už zpřesnění evidence apod. těchto Knih úrazů (tedy nejen obsah zápisu, ale i číslované listy, dostatečná skartační lhůta atd.) dlouhodobě naráží na nepochopení podstaty věci. Taková kopie by snad žádným větším administrativním zatížením pro zaměstnavatele nebyla a případů důkazní nouze by určitě ubylo.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail