Pracovní pohotovost řidičů autobusu

Dotaz byl publikován v týdeníku Sondy č. 27/2007.

V nařízení vlády č. 589/2006 Sb. je prý uvedeno, že pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce je také doba čekání člena osádky autobusu mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem. Je to pravda? Pokud ano, domnívám se, že je to značně nespravedlivé.

Ano, je to pravda. V § 3 písm. c) zmiňovaného nařízení vlády č. 589/2006 Sb. je skutečně uvedeno, že "pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce je také doba čekání člena osádky autobusu mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem".

Podle mého názoru je toto ustanovení neplatné, protože je v rozporu s § 78 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, tj. s právním předpisem vyšší právní síly. Zde je totiž uvedeno, že pracovní dobou je i doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. V § 78 písm. h) zákoníku práce je uvedena definice pracovní pohotovosti. Podle tohoto ustanovení je pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Ve vašem případě se o tento případ, tj. o pracovní pohotovost, nejedná. Zaměstnanec zde není připraven k případnému výkonu práce a ani se nejedná o práci, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn.

Dále je toto ustanovení v rozporu s právem EU a se soudní judikaturou. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 15.11.2005 sp. zn. 21 Cdo 2845/2004, mimo jiné dospěl k tomuto právnímu názoru: "Dobu čekání řidiče autobusu v pravidelné hromadné dopravě nařízenou schváleným rozvrhem směn (turnusem) mezi ukončením jednoho a započetím příštího spoje nelze považovat za pracovní pohotovost; jde o výkon práce, za který zaměstnanci náleží mzda." Pokud je mně známo, Odborový svaz dopravy požaduje změnu tohoto ustanovení a v tomto smyslu jedná s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s Ministerstvem dopravy ČR.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail