Pracovní doba řidičů kamionu

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi č. 6/2014.

Považuje se práce řidičů kamionů, kteří jezdí do zahraničí (nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, noční práce), za práci v třísměnném a nepřetržitém provozu?

Práci  v třísměnném a nepřetržitém režimu, noční práci a zaměstnance pracujícího v noci definuje zákoník práce v § 78 odst. 1, kde se stanovuje, že:

  • písm. e): třísměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • písm. f): nepřetržitým pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • písm. j): noční prací je práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  • písm. k): zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k nepravidelnosti střídání směn se u řidičů nákladního automobilu v silniční dopravě nejedná o práci v třísměnném a nepřetržitém režimu.

O noční práci a zaměstnance pracujícího v noci se jedná v případě, že při přepočtu průměrné délky směny by zaměstnanci ve 26 týdnech po sobě jdoucích vycházela minimálně jedna odpracovaná směna v noci, přičemž stačí zaměstnanci odpracovat 3 a více hodin v době mezi 22. a 6. hodinou.

Pro úpravu pracovní doby zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou i členové osádky nákladního automobilu (zákoník práce § 100 odst. 1 písm. a), platí odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku. Odchylky jsou stanovené v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Nařízení vlády přímo zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (např. "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě") a navazuje na použitelné předpisy Evropských společenství (např. "Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 Sb., o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy"), ve kterých jsou stanoveny další náležitosti úpravy pracovní doby, doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami, doby nepřetržitého odpočinku v týdnu a doby přestávek v práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail